Отчет по практике "Аналіз банківських та інших операцій, які здійснює АКБ "Трансбанк""

Название:
Аналіз банківських та інших операцій, які здійснює АКБ "Трансбанк"
Тип работы:
отчет по практике
Размер:
122,0 K
28
Скачать
Порядок кредитування фізичних осіб на споживчі потреби в банку. Валютний курс, форми та порядок встановлення. Облік операцій з власним капіталом. Облік цінних паперів і принципи їх оцінки. Оціночна діяльність банку. Складання фінансової звітності.

Краткое сожержание материала:

ВСТУП

Я, студентка третього курсу ДТЗЕ ім. Є.О.Патона, поступила для проходження технологічної практики з біржової діяльності у банку «АКБ «Трансбанк»».

Метою практики є подальше поглиблення теоретичних знань отриманих в навчальному закладі та закріплення практичних навичок шляхом виконання функцій окремих спеціалістів. Так як я проходжу практику в банку, то я повинна ознайомитись з законодавчими актами, структурою державних органів,що регулюють ринки цінних паперів та товарів,ознайомитись з системою товаропросування,з комунікаційною політикою банку, вивчити порядок встановлення валютних курсів,облік доходів банку, його капіталу, облік операцій з цінними паперами, ознайомитись з фінансовою та податковою звітністю,ознайомитись з оцінною діяльністю.

Також у навчальному закладі я отримала методичку, в якій чітко поставлені завдання для розгляду на практиці, а саме:

- оволодіти первинними навичками оцінної діяльності ;

- самостійно виконувати елементи оцінної роботи;

- наполегливо здобувати навички практичної діяльності;

- підготуватися до державних іспитів шляхом практичного ознайомлення з діяльністю підприємства (установи банку);

- визначитись з темою та зібрати матеріали для оформлення звіту.

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ТА ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ ФІЛІЇ АКБ «ТРАНСБАНК»

Акціонерний комерційний банк «ТРАНСБАНК»,був заснован при участі підприємств та організацій дорожно-будівельної отраслі України 9 октября 1991 року.

Головною метою цього банку є содействие економічному розвитку вітчизняних підприємств та організацій дорожної та нафтопереробної отраслі України.Сьогодні АКБ „ТРАНСБАНК”-це стабільне,високоєфективне універсальне банковське учреждіння з безупречною 14-літнью репутацією.Банк бере участь у економічному та соціальному життю країни,содействует розвитку товарно-грошовим відносинам.

АКБ”ТРАНСБАНК” представлен 8-ма філіалами в таких городах: Київ,Біла Церква.Львів,Запоріжжя,Херсон,Одеса,Донецьк,Дніпропетровськ та повним спектром банківських послуг.Дніпропетровський філіал зареєстрований 26.12.2003 р. Національним банком України №5 22/4 та розпочав свою діяльність з березеня 2004р.Основним напрямками діяльності банку є кредитування та інвестування,привлечение депозитів юридичних та фізичних осіб,расчетно-касове обслуговування клієнтів.операції з валютними цінностями,цінними паперами та інші види послуг.Фінансова політика філіалу будується на принципах надійності, ефективності, оперативності, доступності та удобстві для клієнта.

Створення Акціонерного комерційного банку АКБ „Трансбанк”.Банк є правонаступником Київського комерційного банку „Київшляхбанк”,який засновано як кредитно-фінансову установу на пайових правах 9 жовтня 1991 року підприємствами та організаціями дорожньо-будівної галузі.

1992 рік

Вересень.Банк розпочав обслуговування операцій в іноземній валюті.

1993 рік

Серпень.Банк перереєстровано в акціонерне товариство відкритого типу.Грудень.Банк отримав ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями.

1994 рік

17 травня.Банк „Київшляхбанк”змінив назву на „Трансбанк”.Банк розширює продуктову лінійку для населення,впроваджує систему міжнародних переказів компанії Western Union.Розпочато програму регіонального розвитку Банку „Банк,з яким Вам по дорозі”.Травень.Банк розпочав відкриття нових точок продажу:відкрито філію №1 АКБ”Трансбанк” у м.Києві.

1995 рік

Звітний рік пройшов під девізом „Банк для клієнта”.Травень.Введено в експлуатацію програмний комплекс „Клієнт-банк”.Листопад.Банк став співзасновником Української міжбанківськой валютної біржі.

1996 рік

Банк отримує ліцензію №141 від 19.02.1996 р. Міністерства фінансів України на здійснення діяльності як депозитарію інвестиційного фонду та інвестиційної компанії.Травень.АКБ”Трансбанк” став абонентом міжнародної мережі internet.Вересень.Введено в дію систему REUTERS-DEALING.

1997 рік

Лютий.Банк став акціонером ВАТ”Міжрегіональний фондовий союз”-першого депозитарію на фондовому ринку України. Банк одержав дозвіл ДКЦПФР на право ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів та розпочав роботу по обслуговуванню пластикових карток VISA, MASTERCARD\EVROCARD.Вересень.Банк відкрив філію в м.Херсон.Грудень.Банк став повноправним членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.

1998 рік

Продовжується робота по встановленню кореспондентських відносин з першокласними банками категорії А.Збільшення уставного капіталу банку.

1999 рік

Україна перебуває у гострій економічній кризі, та на відміну від банків конкурентів АКБ "Трансбанк" продемонстрував правильність обраної стратегії, закріпивши на фінансовому ринку свою позицію установи, яка вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання. Вересень. Банк став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2000 рік

Січень. Банк став членом Київської торгової палати.Березень. Банк отримав дозвіл на право здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів на території України.Квітень. Банк відкриває Західну Регіональну філію АКБ "Трансбанк" у м. Львів.

2001 рік

Банк отримує банківську ліцензію № 33 Національного Банку України від 20.06.2001 р. - розширення ліцензії на право здійснювати операції з банківськими металами на території України.

2002 рік

Червень. Банк став афілійованим членом міжнародної платіжної системи Мавїег-Сага" іпїегпаьіопаї.

2003 рік

Січень. Банк розпочав реалізацію пілотного проекту з емісії та обслуговування зарппатних платіжних карток МПС МазСегСагс! ІпЬ„ розроблено Й впроваджено кредитні карткові продукти. Грудень. Відкриття філії АКБ "Трансбанк" у м. Дніпропетровськ.

2004 рік

Банк отримує дозвіл НБУ №33-2 від 17.03.2004р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частини четвертої статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Банк отримує ліцензію N3113146, серія АБ від 18.10.04р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку ЦП. Липень. Банк відкриває філію АКБ "Трансбанк" у м. Запоріжжя.

З липня Банк працює в режимі єдиного кореспондентського рахунку.

Банк впроваджує програму мікрокредитування "Як з малого стати великим" для приватних підприємців та власників свого бізнесу.

Листопад. Відбулись збори акціонерів банку, на яких оголошено про завершення підписки на акції 11 -го випуску.

2005 рік

Березень. Банк відкриває перший "фінансовий супермаркет" АКБ "Трансбанк"-Центр обслуговування фізичних осіб у м. Києві. Квітень. Банк відкрив філію АКБ "Трансбанк" у м. Донецьк.

Липень. Банк визначений як один з банків-переможців, що одержують можливість обслуговувати підприємства бюджетної сфери України, зокрема , сплачувати заробітну ппату й соціальну допомогу.

Жовтень. В рамках програми "Банк для Клієнта" відкритий єдиний інформаційний контакт-центр для інформаційного обслуговування фізичних осіб з усіх видів банківських послуг. Прямий номер інформаційної служби 8 300 501 90 90 [дзвінки безкоштовні для всіх абонентів України).

Філія Акціонерного комерційного банку «Трансбанк» є відокремленим структурним підрозділом АКБ «Трансбанк» (далі-Банк),створеним відповідно до рішення Спостережної Ради Банку від 30 травня 2003 року Протокол № 48,виходячи з економічної доцільності та інтересів акціонерів Банку. Філія не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Банку та в межах повноважень,наданих їй Банком,підпорядковується Правлінню та Голові Правління Банку. Філія діє на підставі Положення про філію та письмового Дозволу на виконання банківських та інших операцій, наданих Банком.У своїй діяльності керується Законом України «Про банки і банківську діяльність»,іншими законами України,Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,нормативно-правовими актами Національного банку України,Статутом та іншими нормативними документами Банку. (див. Додаток 1)

Положення про філію визначає порядок організації діяльності та ліквідації Філії,розроблене на основі Закону України «Про банки і банківську діяльність»,нормативно-правових актів Національного банку України,Статуту Банку та інших нормативних документів Банку. Філія має окремий баланс,відкриває свій кореспондентський рахунок у територіальному управлінні.

Національного банку України за місцезнаходженням філії і здійснює свою діяльність відповідно до єдиної економічної та кредитної політики Банку. Філія має круглу печатку із своїм повним офіційним найменуванням та емблемою Банку,кутовий штамп, власні бланки. Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій,визначених Банком,Філія може мати у своєму складі підпорядковані структурні одиниці-відділення,обмінні пункти. Для забезпечення діяльності Філії Банк надає їй необхідні програмно-технічні засоби та інше майно.Філія розпоряджається засобами і майном в межах наданих їй прав у відповідності до Положення про філію.Відповідальність за зобов'язаннями Філії несе сама Філія та...