Дипломная работа "ВАТ "Смілянський цукровий комбінат": бурякопереробне відділення. Організація ремонту обладнання (елеватор буряку)"

Название:
ВАТ "Смілянський цукровий комбінат": бурякопереробне відділення. Організація ремонту обладнання (елеватор буряку)
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
1,0 M
30
Скачать
Організація територіально-виробничих агропромислових комплексів для переробки буряків з метою здешевлення виробництва цукру. Характеристика обладнання відділення з переробки буряків на ВАТ "Смілянський цукровий комбінат", його ремонт та експлуатація.

Краткое сожержание материала:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Пояснювальна записка до дипломного проекту

ВАТ "Смілянський цукровий комбінат". Бурякопереробне відділення. Організація ремонту обладнання (елеватор буряку)

Керівник проекту:

Глухова К.С.

2009

Зміст

 • Вступ
 • 1. Технологічна частина
 • 1.1 Коротка характеристика заводу
 • 1.2 Характеристика обладнання відділення
 • 2. Ремонт обладнання
 • 2.1 Дефектація обладнання відділення визначення виду ремонту
 • 2.2 Визначення норм часу на ремонт обладнання
 • 2.3 Розробка графіку ремонту обладнання відділення
 • 2.4 Перелік матеріалів, запчастин, інструментів, пристроїв, необхідних для ремонту
 • 2.5 Розробка пристроїв для проведення ремонту
 • 2.6 Технологічний процес ремонту обладнання
 • 2.7 Технологічний процес відновлення деталей
 • 2.8 Оцінка якості ремонту
 • 2.9 Оформлення ремонтної документації
 • 3. Експлуатація обладнання
 • 3.1 Правила експлуатації та обслуговування обладнання
 • 3.2 Аналіз впливу технологічних відхилень і ненормальностей при експлуатації та зношенні обладнання.
 • 4. Розрахункова частина
 • 4.1 Розрахунок спеціалізованого пристрою на міцність
 • 4.2 Розрахунок обладнання на технічну потужність
 • 4.3 Розрахунок трубопроводів, вибір насосів, компресорів
 • 4.4 Розрахунок механізмів та їх деталей
 • 5. Заходи по охороні праці навколишньго середовища
 • 6. Основні положення техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт
 • 7. Список використаної літератури

Вступ

Для розвитку буряко-цукрового виробництва необхідне формування регульованого ринку цукру, складовою частиною якого є ринкова система оптової торгівлі цукром.

Необхідність формування ринкової системи оптової торгівлі цукром обумовлена сезонністю виробництва, споживчими властивостями та стратегічним характером цукру.

У зв'язку з ростом цін на енергоресурси проявився пісний взаємозв'язок ринку енергоресурсів і ринку цукру. Стрімке зростання цін на нафту призвело до переходу цукру з групи продовольчих товарів у розряд енергетичних ресурсів.

Світові ціни на цукор досягли рекордного рівня за останні 24 роки.

Ціна на внутрішньому ринку в Україні стабілізувалася і до серпня 2006 р. трималася в середньому в межах 3700-3800 грн. /т. з ПДВ, а в серпні знизилася до 3570 грн. /т.

Зростання ціни на цукор сприяло збільшенню плану посіву буряків на 22% в порівнянні з 2005 р. На цукрові заводи в 2006 р. надійшло 22,2 млн. т цукрових буряків, з яких вироблено 2600 тисяч т. цукру при потребі внутрішнього ринку 2025 тис. т. Таким чином, це дало можливість повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку та створити експортний потенціал в обсязі щонайменше 600 тис. т. цукру.

Втрата традиційних зовнішніх ринків збуту, перенасиченість внутрішнього ринку та безконтрольне його функціонування призвели до демпінгових процесів і падіння оптово-відпускних цін на цукор до рівня, який не покриває витрат на виробництво.

На сьогодні не задіяні механізми державного регулювання ринку цукру, оптовою торгівлею цукром займаються цукрові заводи, сільгосптоваровиробники, фізичні особи.

ремонт обладнання переробка буряк

Цукровий ринок України функціонує без чітких правил регулювання і контролю, з великою кількістю посередників, тіньових та напівтіньових схем реалізації цукру.

Це викликано, здебільшого, невиконанням вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Виконання цих вимог можливе лише при забезпеченні бурякоцукрової галузі пільговими цільовими кредитними коштами та відходу від давальницької схеми переробки цукрових буряків.

До недавнього часу за наявності сприятливих природно-кліматичних умов для вирощування буряків Україна, серед країн світу з розвинутим бурякоцукровим виробництвом, займала перше місце. На її долю припадало 14…14%, а в окремі роки біля 20% світового виробництва бурякового цукру. За виробничий сезон перероблялося до 45 млн. т цукрових буряків та вироблялося понад 5 млн. т цукру. Через загальну економічну кризу в Україні, яка сталася в останньому десятиріччі минулого століття, значне подорожчання матеріальних і енергетичних ресурсів значно підвищилась собівартість вирощування буряків, а виробництво цукру стало збитковим.

Заготівля цукросировини в останні роки становила 15 - 22 млн. Внаслідок цього виробництво цукру значно скоротилося.

Значне зменшення обсягів вирощування цукрових буряків призвело до значного скорочення завантаження потужностей цукрових заводів сировиною, що негативно вплинуло на ефективність роботи галузі. Матеріально-технічна база цукрової промисловості нашої країни морально і технічно застаріла і суттєво зношена. Вона помітно відстає від рівня її розвитку в країнах з розвиненим бурякоцукровим виробництвом.

З метою подолання кризових явищ у бурякоцукровому виробництві, його економічної стабілізації та подальшого ефективного розвитку розроблена "Державна комплексна програма стабілізації та розвитку бурякоцукрового комплексу України на період до 2010 року".

Згідно цієї програми видно, що лише в 2006 р. вдалося вийти на рівень запланованих показників.

Врожайність буряків та їх цукристість суттєво впливають на їх собівартість та собівартість виробленого цукру. При збільшенні цукристості від 10% до 16% і 20% їх вартість зменшується в 1,6 і 2 рази.

Висновки.

1. Для суттєвого здешевлення виробництва цукру із буряків необхідно організувати потужні територіально-виробничі агропромислові комплекси для комплексної переробки буряків, збільшити урожайність до 600 ц/га та цукристість до 20% цукрових буряків.

2. Потужність цукрових заводів має бути 8 тис. т/добу і більше, а тривалість їх роботи не менше 160-180 діб.

3. Модернізувати виробництво цукру шляхом зменшення витрат вапняку на дефекацію та суттєвого зменшення теплових затрат на кристалізацію цукру.

4. Вирощування буряків доцільно організовувати 3 8-9 областях, надавали перевагу тим, де засівають найбільші площі і досягають найбільших врожаїв при максимальній цукристості.

1. Технологічна частина

1.1 Коротка характеристика заводу

Накреслити машинно-апаратурну схему відділення і описати її Смілянський цукровий комбінат був одним із перших в Південо-Західній частині України, побудований у 1838 р. графом Бобринським.

Підприємство розташоване у Північно-Західній частині м. Сміли, Черкаської області. Територія цукрозаводу знаходиться в межах водороздільного плато р. Сріблянка і характеризується нормальним рельєфом. Загальна довжина річки 900 км (в районі заводу 900 м) водозабірна площа 2,5 кв.км.

Питне водопостачання заводу здійснюється з міського водопроводу.

Підприємство приватне, щорічний звіт подає до асоціації "Черкасицукор".

Доставка буряку з полів відбувається безпосередньо на протязі всього сезону переробки, тривалість якого складає 60-70 діб.

Буряк на завод поступає вантажним та ж/д транспортом.

Буряк поступає на зберігання на кагатне поле площею 12 га і містить 100 тис. тон буряків. При цьому 5% поступає безпосередньо на переробку без проміжного складання. Подача буряку з кагатного поля на переробку відбувається тракторним і гідромоніторним устаткуванням.

На заводі виготовляють такі продукти: білий цукор, лимонна кислота, свіжий жом, меляса.

Потужність підприємства - 1800 т. буряків/добу.

Транспортні зв'язки

Основні відстані від цукрового заводу: до ст. Т.Г. Шевченка - 4 км; до м. Черкаси - 32 км; до м. Києва - 210 км.

Місто розташоване на перетині автомобільної магістралі Київ-Дніпропетровськ, з заходу на схід - Золотоноша-Умань.

Складське господарство

На заводі існують наступні склади: для зберігання продукції та матеріалів.

Склад для зберігання цукру-піску в мішках - 400т. Довжина складу 60м; ширина - 28м; висота - 12м.

Резервуари для зберігання меляси: кількість-3; загальний об'єм - 2940м3.

Склад вапна: площа 11875м2; тип покриття площадки - тверде. Вапняковий камінь поступає із родовищ Криму.

Склад твердого палива: площа 3750м2.

Жомові ями - 3 шт. Об'єм - 39000м3.

Енергетичне господарство

На Смілянському цукровому заводі працює ТЕЦ, на якій встановлені такі типи котлів: БМ-35/39 (3шт.) введені в експлуата...