Курсовая работа "Виготовлення механізму "Вороток розсувний""

Название:
Виготовлення механізму "Вороток розсувний"
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
1,4 M
24
Скачать
Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю. Технологічний процес виготовлення воротка та його елементи, вибір верстатів для обробки деталей, різального та вимірювальних інструментів. Організація робочого місця токаря та фрезерувальника.

Краткое сожержание материала:

Тема: Виготовлення механізму "Вороток розсувний"

ЗМІСТ

Вступ

1. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю

1.1 Кваліфікація - 2 розряд

1.2 Кваліфікація - 3 розряд

1.3 Кваліфікація - 4 розряд

2. Технологічний процес та його елементи

2.1 Етапи технологічного процесу

3. Технологічний розділ

3.1 Призначення механізму

3.2 Технологічна характеристика деталей

3.3 Вибір заготовки

3.4 Вибір обладнання

3.4.1 Вибір верстатів для обробки деталей

3.4.2 Технічні характеристики верстатів

3.5 Вибір пристосувань для обробки деталей

3.6 Вибір різального інструменту

3.7 Вимірювальний інструмент

4. Організація робочого місця верстатника

4.1 Розташування обладнання

4.2 Виробнича естетика

4.3 Організація робочого місця токаря

4.4 Організація робочого місця фрезерувальника

5. Охорона праці

5.1 Охорона праці на токарних верстатах

5.2 Охорона праці на фрезерних верстатах

5.3 Пожежна безпека

Висновок

Перелік посиланьВступ

Завдання: Виготовити "Вороток розсувний", описати технологію обробки деталі "Вороток розсувний", виконати деталювання, обрати заготовки, обладнання, ріжучий та вимірювальний інструмент, дати характеристику деталям.

Мета: Показати вміння:

- складати технологічні процеси токарної та фрезерної обробки;

- обирати різальний та вимірювальний інструмент відповідно до матеріалу, що обробляється;

- проводити розрахунок раціональних режимів різання.

Машинобудування - це комплекс галузей промисловості, які виготовляють знаряддя виробництва, транспортні засоби, а також предмети споживання та іншу промислову продукцію. Машинобудування відображає технічний прогрес країни і має велике значення для розвитку її продуктивних сил, підвищення економічної могутності держави та добробуту народу. Машинобудування справедливо називають серцевиною індустрії.

Кожна машина має своє чітке призначення, тому її будують з такого матеріалу і так, щоб вона добре і довго працювала, була надійною та безпечною в роботі. Все це обумовлює кваліфікацію робітника, який бере безпосередню участь не тільки у її виготовленні, а й у виборі матеріалів, що найкраще відповідають поставленим до машин вимогам.

Верстатник широкого профілю - цінний працівник машинобудівного виробництва, тому що він може виконувати операцію на будь - якому верстаті й будь - якої складності. Робітник - верстатник повинен знати конструкції та принципи роботи верстатів, методи їх налагодження, правила експлуатації, різноманітне універсальне та спеціальне технологічне обладнання, технологію обробки деталей. У сучасних умовах робітник не тільки повинен опанувати навичками і прийомами роботи на верстаті, але й у разі потреби сам мусить вміти розробити нескладний технологічний процес, грамотно вибрати вимірювальний і різальний інструмент, призначити режим обробки. Учні профтехучилищ дістають початкову теоретичну підготовку, а також набувають практичних навичок роботи на верстатах.

1. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю

1.1 Кваліфікація - 2 розряд

1. Обробляє деталі на налагоджених свердлильних, токарних та фрезерних верстатах за 12-14 квалітетами (4-7 класами точності) та на шліфувальних верстатах із застосуванням ЗОР за 11 квалітетами (4 класом точності) із застосуванням нормального інструмента та універсальних пристроїв з додержанням послідовності оброблення та режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівки майстра.

2. Свердлить, розсвердлює, зенкує крізні та глухі отвори в деталях, розташованих в 1 площині, по конструкторах, шаблонах, упорах та за розміткою на свердлильних верстатах.

3. Установлює та вивіряє деталі на столі верстата та в пристрої.

4. Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.

5. Додержує норми технологічного процесу.

6. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

7. Виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Нарізає різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в упор на свердлильних верстатах.

9. Нарізає зовнішню, внутрішню метричну та дюймову різьбу мітчиком або плашкою на токарних верстатах.

10. Фрезерує плоскі поверхні, пази, прорізи, циліндричні поверхні фрезами.

Повинен знати:

1. Принцип дії однотипних свердлильних, токарних, фрезерних, та шліфувальних верстатів.

2. Призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту, нормального і спеціального різального інструменту.

3. Маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє.

4. Правила застосування та установлення різців та свердел.

5. Види фрез, різців та їх основні кути.

6. Основи знань про шліфувальні круги, та сегменти.

7. Способи правки шліфувальних кругів та умови їх застосування.

8. Норми методи і прийоми безпечного ведення робіт.

9. Виробничі (експлуатаційні) інструкції, вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.

Приклади робіт:

1. Автонормалі кріпильні - без центрове шліфування.

2. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани - фрезерування граней під ключ.

3. Вали довжиною до 1500 мм - обдирання.

4. Втулки для кондукторів - токарне оброблювання з припуском під шліфування.

5. Кільця в складанні з валом - свердління отворів під різьбу.

6. Ключі торцеві зовнішні та внутрішні - токарне обладнання.

7. Мітчики ручні та машинні - фрезерування стружкових канавок.

8. Осі, оправки - безцентрове шліфування.

9. Ковзуни бокові візків рухомого складу - фрезування.

10. Прокладки - фрезерування торців і скосів.

10. Ролики підшипників всіх типів і розмірів - попереднє шліфування торців.

1.2 Кваліфікація - 3 розряд

Виконує та має знати всі обов'язки та роботи верстатника 2 розряду та обробляє деталі на свердлильних, токарних, фрезерних верстатах за 8 - 11 квалітетами. Нарізає різьби з діаметром до 12 мм на прохід та в упор. Керує підіймально - транспортним устаткуванням, страхує та ув'язує вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування. Підвищення кваліфікації може бути при умові стажу роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Вкладиші - шліфування кругле зовнішнє на оправці.

2. Башмаки гальмові, балочки, підвіски електродвигунів, букси - фрезування.

3. Вали, осі - свердління косих змащувальних отворів.

4. Втулки перехідні з конусом Морзе - токарне оброблення.

5. Зенкера і фрези - токарне оброблення.

6. Зенківки конусні - шліфування різальної частини.

7. Зірочки, рейки зубчасті - фрезерування під шліфування.

8. Калібри плоскі - фрезерування робочої частини.

9. Кільця поршневі - розрізання та фрезерування замка.

10. Корпуси фільтрів - свердління отворів на фланці.

11. Ножі для гільйотинних ножиців - шліфування плоских поверхонь.

1.3 Кваліфікація - 4 розряд

верстат вороток токар фрезерувальник

Виконує та має знати всі обов'язки 3-го розряду та обробляє деталі на налагоджених свердлувальних фрезерних та токарних верстатах за 7 - 10 квалітетами (2-3 класами точності), на свердлувальних верстатах за 6 - 9 квалітетами (1-3 класами точності) та на шліфувальних верстатах із застосуванням ЗОР за 7 - 8 квалітетами (2-м класом точності) із застосуванням нормального різального інструменту та універсальних пристроїв з додержанням послідовності оброблення та режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівки майстра.

1. Керує приймально-транспортним устаткуванням з підлоги.

2. Страхує та ув'язує вантажі для підіймання, переміщення, устан...