Курсовая работа "Відновлення вала"

Название:
Відновлення вала
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
303,1 K
30
Скачать
Визначення типу ремонтного виробництва. Технологічний процес відновлення вала, розробка плану операцій. Переваги та недоліки основних методів нанесення покриття напиленням. Схема живильника шнекового типу. Плазмотрон, класифікація основних видів.

Краткое сожержание материала:

Вступ

Суть відновлення деталей полягає в тому, що воно дозволяє зменшити потреби в виготовленні запасних частин. При відновленні досягаються велика економія сировини. Особливо велике значення відновлення полягає в зменшенні витрат металу.

Головним призначенням напилення є захист корозії різних конструкцій, ремонт зношених деталей машин. Напиленням можна наносити покриття з найбільш різними властивостями.

Метою даної курсової роботи є:

- дослідити де і в яких умовах працює дана деталь;

- розробити ремонтне креслення вала;

- підібрати порошок, метод, установку для напилення та обробки деталі;

- розробити і прорахувати технологічний процес.

Порівняно з іншими методами відновлення і обробки поверхонь, напилення має ряд переваг:

1. Напиленням можна наносити різні покриття із найбільш різноманітних матеріалів. Так, наприклад, метали можна наносити на скло, фарфор і таке інше.

2. Рівномірне покриття можна напиляти, як на велику площу, так і на органічні ділянки великих виробів.

3. Напилення і наплавка являються найбільш ефективними методами у випадках, коли необхідно значно зменшити розміри деталей. Цими методами можна наносити шари товщиною в декілька міліметрів.

4. Для напилення можна використовувати різні метали і сплави, а також велику кількість з'єднань і їх суміші.

5. Основа, на яку виконується напилення, мало деформується, тоді коли при інших методах відновлення необхідно нагрівати деталі до високих температур, що призводить до їх деформації.

6. Технологічний процес напилення забезпечує високу продуктивність нанесення покрить і характеризується відносно невеликою трудоємністю.

1. Аналіз технологічності деталі

Деталь вал є технологічною. Вал призначений для передачі крутного моменту. Виготовляється з конструкційної сталі 40Х. Нетехнологічними елементами цього валу є два глухих отвору.

Основні конструкторські бази - це місця насадження підшипників ,які орієнтують деталь у вузлі. Допоміжні конструкторські бази це шліцьова поверхня , поверхня ,вільна поверхні - та поверхня . Заготовкою даної деталі є

штампування, а саме виготовляється методом гарячого штампування.

1.1 Кількісний аналіз

1. Коефіцієнт уніфікації.

де- кількість уніфікованих елементів,

- загальна кількість елементів

№ п/п

Лінійні розміри

Діаметральні розміри

Кутові розміри

Шорсткість, Ra

Різі

1

96

*

5*(6пов.)

20*

2

*

120*

2.5*(3пов.)

3

65

*

45*

0.63*(2пов.)

4

278

1.25*

5

522

*

10*(8пов.)

6

108*

7

42h14*

8

5*

*

9

30h14*

10

*

*

11

2h14*

12

0.5h14*(2пов.)

13

1.6h14*

Qye

8

5

3

23

1

Qe

14

10

3

23

1

* - уніфіковані елементи;

2. Коефіцієнт точності обробки.

Назва квалітету, Ті

Поверхні із даним квалітетом

Кількість поверхонь, ni

Середній квалітет, Tcp

Н6

, ,

(2пов.).

4

6•4=24

h14

, 96js14(±0,435)

4

14•4=56

Н15

522js15(±0,435), 228js15(±0,925)

2

15

Н9

*

1

9•1=9

Сума

11

119

3 Коефіцієнт шорсткості поверхонь.

Величина шорсткості, Шк

Кількість поверхонь, nк

Середня шорсткість, Шcp

2,5

2

2,5•2=5

0,63

2

0,632=1,26

1.25

1

1,25•1=1,25

5

5

5•5=25

10

11

10•11=110

Сума

21

141,25

Оскільки Куе> 0,6 (0,76), KT>0,8 (0,908), Kш < 0,32 (0,148), то вал є технологічнbv за кількісними показниками.

Отже, деталь « Вал» є в цілому технологічною деталлю, про що свідчать результати якісного і кількісного аналізу.У відповідності з призначенням поверхонь до них ставляться такі вимоги: найбільш точними є основні та допоміжні конструкторські бази(діаметральні розміри) До них ставиться вимога обробки по 6 квалітету з відповідною шорсткістю Ra = 0,63

Kвалітети точності механічної обробки відповідають параметрам шорсткості на кресленні деталі. Вони забезпечуються на верстатах на верстатах з числовим програмним керуванням та ін. Вимоги взаємного розташування оброблених поверхонь наведені у відповідності з їх службовим призначенням, також забезпечуються при механічний обробці.

2. Визначення типу ремонтного виробництва

Тип виробництва - це техніко-економічна характеристика виробництва, яка обумовлена спеціалізацією виробничих процесів, стабільністю номенклатури, ритмічністю і величиною обсягу виробництва. Загалом виділяють три основні типи виробництва: одиничний, серійний (з модифікаціями дрібносерійний та крупносерійний) та масовий. Для визначення типу виробництва необхідно розрахувати коефіцієнт спеціалізації Ксп:

Ксп=((Дк-Дв)*m*Тзм*60)/(t*N), (2.1)

Де Дк - кількість календарних днів у році (365 днів),

Дв...