Курсовая работа "Відновлення маточини переднього колеса автомобіля ГАЗ-53"

Название:
Відновлення маточини переднього колеса автомобіля ГАЗ-53
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
736,5 K
41
Скачать
Розробка пристосування для ремонту і відновлення деталі переднього колеса автомобіля ГАЗ-53. Розрахунок режимів при розточуванні (надання отвору правильної форми). Технічні характеристики токарно-гвинторізального верстата 1К-62, його основні вузли.

Краткое сожержание материала:

ЗМІСТ

Вступ

1. Технологічний розділ

1.1 Характеристика деталі

1.2 Вибір способу відновлення деталей

1.3 Розробка технологічного процесу ремонту деталі

2. Конструкторський розділ

2.1 Вибір верстата

2.2 Принцип роботи верстата

2.3 Техніка безпеки при роботі з верстатом

Список використаної літератури

ВСТУП

З часом з деталями автомобіля стається ряд неповоротних змін, які призводять до їх старіння і утворення дефектів.

До основних причин старіння відносять:

вплив на деталі напруг, виникаючих в наслідок передавання ними зусиль, а також динамічних навантажень від взаємодії при русі по дорожньому покриттю;

взаємодія напруг, які виникають при деяких технічних процесах виготовлення деталей (литті, куванні, термічній обробці та інших);

вплив навколишнього середовища - температури і її змінах, вологості, хімічних, механічних і біологічних активних речовин. Дія вказаних фактів зв'язана з складними фізико-хімічними процесами і грають велику роль у формуванні дефектів деталей автомобіля і їх старінні.

Ремонт автомобілів являється об'єктивною необхідністю, яка обумовлена технічними і економічними причинами. Ремонт сприяє економії матеріалів, які йдуть на виготовлення нових автомобілів. При відновленні деталей розхід матеріалу менший в 20-30 разів ніж при її виготовлені.

Ремонт деталей являє собою відновлення всіх геометричних розмірів деталі, її форми і розташування поверхонь, а також забезпечення фізико-механічних властивостей у порівнянні з новою деталлю. Крім цього при ремонті вирішується завдання підвищення довговічності і працездатності деталі. При ремонті автомобілів знайшли широке застосування наступні способи відновлення деталей: механічна обробка, зварювання, наплавлення, напилення металів, хімічна та гальванічна обробка.

Мета курсового проекту є - розробити технологію процесу відновлення маточини переднього колеса автомобіля ГАЗ-53. Вибрати найбільш економічний і довговічний спосіб відновлення. Так само метою курсового проекту є розробити пристосування для ремонту і відновлення деталі, а так само зробити розрахунки режимів обробки і припусків на обробку.

1.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1 Характеристика деталі

Клас деталей: «порожнисті циліндри». Деталі цього класу піддається механічним навантаженням і для них основним видами зносу є корозійно-механічний і молекулярно-механічний, які характеризуються такими явищами - молекулярним схоплюванням, перенесенням матеріалу, руйнуванням зв'язків, вириванням частинок і утворенням продуктів хімічної взаємодії металу з агресивними елементами середовища. Порожнисті циліндри працюють в умовах тертя, яке супроводжується циклічною зміною температури і наявністю агресивного середовища. Основні дефекти, характерні для деталей цього класу - зношення внутрішніх і зовнішніх посадочних місць під підшипники, знос шийок під сальники, знос, задири, кільцеві риски на тертьових поверхнях. Внутрішні і зовнішні поверхні цих деталей, а також їх торці є базовими при механічній обробці.

Характеристики деталі «маточина заднього колеса» автомобіля ГАЗ-53 наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.1 Технологічна карта деталі

Деталь: Маточина заднього колеса

№ деталі: 53-3104015-02

Матеріал: Чавун КЧ 35-10

ГОСТ 1215-59

Твердість: HB 121-149

Позначення

за ескізом

Найменування

дефектів

Способи встановлення дефекту

та вимірювальні інструменти

Розмір, мм

Висновок

Номінальний

Допустимий без

ремонту

Допустимий для ремонту

1

Знос отвору під зовнішнє кільце зовнішнього підшипника

Пробка 110,99 мм або нутромір

індикаторний 50-160 мм

110,99

Більше

110,99

Ремонтувати. Постановка втулки, вібродугове наплавлення

2

Знос отвору під зовнішнє кільце внутрішнього підшипника

Пробка 115,99 мм або нутромір

індикаторний

130,99

Більше

130,99

Теж

1.2 Вибір способу відновлення деталей

Знос отворів під підшипники і шийку шестерні, сальники усувають постановкою додаткових ремонтних деталей (ДРД) - втулок. Якщо ж при відновленні отворів під підшипники і сальники використовується вібродуговим наплавлення, то вони спочатку розточуються, наплавляються в 2 шари, а потім розточуються відповідно до заданого розміру.

При відновленні порожнистих циліндрів необхідно забезпечувати розміри і шорсткість відновлених поверхонь, твердість і міцність зчеплення нанесеного матеріалу з основним металом, а також співвісність і симетричність щодо загальної осі, допустиму циліндричності і круглості.

Вибір раціонального способу відновлення деталі ведеться за трьома критеріями:

Застосованості;

Довговічності;

Економічності.

Критерій застосованості визначає принципову можливість застосування різних способів відновлення по відношенню до конкретної деталі. Критерій довговічності визначає працездатність відновлюваної деталі. Критерій економічності визначає собівартість відновлюваної деталі. Критерії довговічності і економічності визначається за таблицею. Вибір раціонального способу відновлення представляються у вигляді таблиці. Вибір раціонального способу відновлення деталі.

Вибір способу відновлення деталі і відновлювані дефекти наведено у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Вибір способу відновлення деталі

Номер і найменування дефекту

Можливі способи відновлення за критеріями

Прийнятий спосіб відновлення

Застосовності

Зносостій-кості

Витривалості

Довговічності

Економічнос-ті

1

2

3

4

5

6

7

Знос отвору під зовнішнє кільце внутрішнього підшипника

Постановка

втулки,

0,90

0,90

0,81

242

Постановка втулки

Вібродуговае наплавлення

0,70

0,60

0,42

97,5

Знос отвору під зовнішнє кільце зовнішнього підшипника

Постановка втулки,

Вибродуговая наплавлення

0,90

0,70

0,90

0,60

0,81

0,42

242

97,5

Постановка втулки

Обраний мною спосіб відновлення постановка втулки (додаткових ремонтних деталей - ДРД). Зношені місця посадки підшипників можна відновити за допомогою додаткової втулки. Втулка запресовується в зношене місце посадки підшипника, потім втулка розточується під робочий розмір підшипника, тому що цей спосіб має великі критерії зносостійкості, витривалості, довговічності, ніж при вібродуговому наплавленні. Ремонтна деталь є відповідальною, то їй потрібні ці критерії у великих значеннях.

Схема технологічного процесу - послідовність операцій необхідних для усунення дефекту деталі. За наявності на деталі декількох дефектів, схеми складаються на кожний дефект окремо.

Схема послідовності виготовлення втулки представлена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Послідовн...