Реферат "Історичні типи відтворення населення"

Название:
Історичні типи відтворення населення
Тип работы:
реферат
Размер:
22,1 K
38
Скачать
Безперервність процесу відновлення поколінь за рахунок народжуваності та смертності. Архетип відтворення населення в епоху неоліту, гіпотеза першої демографічної революції. Стан демографічної рівноваги в період панування аграрної економіки та капіталізму.

Краткое сожержание материала:

1

Історичні типи відтворення населення

Зміст

Вступ

1. Архетип відтворення населення і перша демографічна революція

2. Традиційний тип відтворення населення і його історична обмеженість

3. Сучасний тип відтворення населення

Висновок

Список літератури

Вступ

Життєдіяльність будь-якого соціального організму обов'язково включає в себе виконання функції підтримки безперервності людського роду. Два основних процеси безпосередньо пов'язані з виконанням цієї функції: народжуваність і смертність.

Народжуваність - це процес народження дітей у населенні, створення нових поколінь. Смертність - настільки ж безперервний процес вимирання поколінь. Будучи протилежними за змістом, народжуваність і смертність у своїй єдності утворюють безперервне відновлення популяцій виду Homo sapiens.

Продовження роду являє собою одну з основних сторін життєдіяльності будь-якого біологічного виду. Безперервність процесу відновлення поколінь передбачає тривале збереження щодо стійкої рівноваги між видом і середовищем.

Все соціальне історично. Не став винятком і відтворення населення, яке проходить у своєму історичному розвитку кілька ступенів, що відповідають різним типам демографічної рівноваги і демографічного механізму. У своїй єдності типи демографічної рівноваги і демографічного механізму визначають історичні типи відтворення населення, адекватні історично певним економічним, соціальним і культурним умов життя суспільства. Зміни таких типів можна розглядати як моменти руху від нижчих форм до вищих. Поза цих історичних форм відтворення населення не існує.

Мета даної роботи - охарактеризувати основні типи відтворення населення і демографічні революції, що приводили до заміни одного типу відтворення населення іншим.

1. Архетип відтворення населення і перша демографічна революція

Людство починає свій історичний шлях в умовах вихідного екологічного, успадкованого нею від минулого. Люди - навіть якщо говорити тільки про неоантропам Homo sapiens, що з'явилися 35-40 тис. років тому, - далеко не відразу змінили навколишній світ. Довгий час, подібно тваринам, вони нічого не привносили в природу, нічого не перетворювали в ній, а мали у своєму розпорядженні тільки ті засоби існування, які можна було знайти в природі готовими. Тому навіть виділившись з тваринного світу, люди, як і тварини, повинні були залишатися в постійному рівновазі з усіма елементами тих природних екологічних систем, до яких вони належали.

Вихідного екологічній рівновазі мало відповідати і вихідне демографічної рівноваги, умови життя первісної людини, ймовірно, довгий час не давали основи для принципових змін якісних і кількісних характеристик народжуваності і смертності. Економічні розрахунки, археологічні та етнографічні матеріали показують, що населення, які жили в умовах економіки привласнення, могли існувати тільки при дуже низькій щільності - порядку декількох осіб на 100 км2. Щоб щільність населення тривалий час не виходила за ці межі, не повинні були істотно змінюватися ні чисельний склад громади, ні загальна кількість громад, що мешкають на даній території. Одним з регуляторів щільності населення була міграція, але головну роль, ймовірно, все ж грало те, що постійно зберігалися такі рівні народжуваності і смертності, при яких значне зростання населення був просто неможливий.

Відповідність рівнів народжуваності і смертності екологічним вимогам, що пред'являються до відтворення населення в цілому, почасти забезпечувалося автоматично, відображаючи природну узгодженість функціонування різних частин одного соціального організму, що має єдину основу розвитку - вкрай примітивну економіку, нерозвинені суспільні відносини, сильну залежність від природи і т.п.. Однак ця внутрішня узгодженість не гарантувала повністю демографічної рівноваги. Адже людина - навіть і ранній збирач - порушував панівний у природі автоматизм, він постійно розширював область волі, міг взяти у природи більше, ніж будь-яка тварина, міг штучно обмежити народжуваність і т.п. Одного лише природного автоматизму для підтримки демографічної рівноваги тепер було недостатньо. Потрібні були спеціальні механізми, які вводили б демографічна поведінка людей у рамки, які диктуються суспільною потребою.

Можливості цілеспрямованого впливу на демографічні процеси у первісної людини були дуже невеликими, але в тій мірі, в якій вони існували, поведінка людей було не інстинктивним, а визначалося соціально-культурними нормами. Є достатньо даних, що свідчать про те, що за довгі роки існування первіснообщинного ладу люди придбали невиразне, але в основних рисах правильне уявлення про зв'язок між займаної ними територією, звичайним прожитковим мінімумом і чисельністю популяції. Вони прагнули обмежити зростання чисельності або такими грубими, але ефективними заходами, як аборт, дітовбивство або довічне вдівство, або за допомогою різних табу, що забороняли статеві зносини в певну пору року. Стихійні лиха, шкідники та хвороби брали у людей свою данину, але в цілому узаконене дітовбивство, аборти і табу завжди стародавній людині спосіб регулювати ріст популяції.

Вважають, зокрема, що демографічна рівновага на ранніх стадіях людської історії забезпечувалося кількома складними, дублюючими одна одну механізмами, які діяли на різних рівнях (племена, громади, сім'ї), породжуючи складну ієрархічну організацію людських спільнот.

Соціально-культурний механізм приводив зростання чисельності населення у відповідність з кордонами, які пропонувала природа, - такий відмітний ознака того типу відтворення населення, який прийшов безпосередньо на зміну розмноженню тварин. В до людському світі природа не тільки не ставить ці кордони, а й піклується про їх дотримання. На більш пізніх етапах розвитку людського суспільства соціальний контроль над відтворенням населення розвивається паралельно розширенню меж зростання чисельності людських популяцій в результаті виробничої діяльності людей. Але перші кроки на історичному шляху людство робить з таким типом відтворення населення, який формується «між двох світів»: цілі демографічного регулювання ставиться природою, засоби даються суспільством. Цей вихідний тип будемо називати архетипом відтворення населення.

Властивий архетипу відтворення населення демографічний механізм виконував, по суті, старі функції, які в тваринному світі виконувалися біологічним механізмом. Але він містив в собі потенційні можливості пристосування процесу розмноження до інших умов рівноваги, можливості, які зіграли величезну роль в наступні історичні епохи.

Архетип відтворення населення вивчений слабко. Сам факт його існування - не більше, ніж гіпотеза, на користь якої зараз є лише обмежена кількість доказів. До тих пір, поки не виявлені істотні якісні відмінності в основних демографічних процесах - в народжуваності і смертності, властивих архетипу і прийшов йому на зміну типу відтворення населення (а це не зроблено), всі міркування, пов'язані з історичною специфіці архетипу, залишаються гіпотетичними.

Архетип відтворення населення був нерозривно пов'язаний з палеолітичної економікою і з тими суспільними відносинами, які могли розвиватися на її надзвичайно узькій базі. Характер виробництва та соціальних відносин з часу появи Homo sapiens в основних рисах зберігався незмінним і характер відтворення населення, повсюдне панування його архетипу.

Однак і в саму ранню епоху людської історії продуктивні сили не стояли на місці, і умови життя людей дуже повільно еволюціонували, йшло тривале накопичення прогресивних змін у матеріальних умовах і соціальної організації життя і діяльності людей. Зрозуміло, ефект кожного окремо взятого зміни міг бути лише дуже незначним і не здатний був привести до зміни економічної та соціальної системи первісного суспільства. Але в міру того, як таких змін накопичувалося все більше і більше, виникали і поширювалися елементи нової економіки, які вступали в протиріччя зі старою господарської системою і підривали її основи.

Зі свого боку і демографічний розвиток зіграв важливу роль в назрівання кризи старої господарської системи. Соціально-економічний прогрес підточував основи демографічної рівноваги, властивого суспільству, заснованому на привласнюючої економіці. Демографічна стабільність поступово поступилася місцем нехай дуже повільного, але неухильного зростання чисельності палеолітичних населений і, що найголовніше, їх щільності. Якщо привласнююча економіка не підготовлена до корінних змін, підвищення щільності населення може призвести до катастрофи, але коли елементи нових економічних відносин вже досить дозріли, зростання щільності може виявитися одним з найсильніших стимулів переходу від присвоює економіки до виробляє. Так, можливо, і було в багатьох випадках. Наприклад, В.М. Массон пише, що "швидше за все саме відносно густа заселеність верх палеолітичної і мезолітичної Європи була однією з передумов переможної ходи по цій території виконує економіки в VI-IV тисячоліттях до н.е."

Криза всієї системи відносин, що базувалися на привласнює господарство первісних збирачів, мисливців і рибалок, і викликав в кінцевому рахунку усунення цих відносин і заміну їх новими. Зміни охопили всі сторони життя людського суспільства, зокрема, вони привели до заміни архетипу відтворення населення його новим історичним типом - до першої демографічної революції.

Думка про те, що така...