Курсовая работа "Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення"

Название:
Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення
Тип работы:
курсовая работа
Тег:
Размер:
44,2 K
30
Скачать
Основні показники економічного і соціального розвитку м. Миколаїв. Основні етапи реалізації Проекту запланованих технічних та організаційних нововведень. Способи реалізації інвестиційних проектів. Структура інвестиційних ризиків та їх страхування.

Краткое сожержание материала:

Курсова робота

з дисципліни: “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Тема: „Іноземні інвестиції: види, форми, правовий режим, гарантії захисту, порядок здійснення”

ВСТУП

Характерною рисою сучасного економічного простору України є утворення багатоступінчастої моделі інвестиційної діяльності. Її структуризація та інституціоналізація з розмежуванням функцій, завдань між різними суб'єктами господарювання дає змогу відобразити ставлення різних типів людей до ризику і діяльності, пов'язаної з ним. Побудова цієї моделі та її застосування в системі державного управління є актуальним та важливим завданням сьогодення.

Для проведення ефективних економічних реформ Україна потребує значних капіталовкладень. “Основними кредиторами України залишалися до останнього часу міжнародні фінансові організації та уряди розвинутих країн. Так, міжнародний валютний фонд працює з українським урядом за трьома програмами:

програма трансформації економіки;

програма короткострокового фінансування, що спрямована на досягнення макроекономічної стабілізації;

програма розширеного фінансування.

Важливим джерелом необхідних ресурсів мають стати прямі іноземні інвестиції, обсяги яких ще недостатні.” [3 c 343 - 344].

Прямі іноземні інвестиції в Україну з Німеччини у 1996-2003 рр. склали:

1996 - 156.9 млн. дол. США

2000 - 228.5 ------“”-------

2002 - 250.2 ------“”-------

2003 - 312.1 ------“”-------. [1 c 240].

Прямі іноземні інвестиції в Україну за 1-е півріччя 2007 року склали 3.276 млрд. доларів США.

Для забезпечення стабільного економічного зростання більшість підприємств міста Миколаєва потребують значних інвестицій, які зможуть підтримати їх конкурентноспроможність завдяки впровадженню нових технологій та модернізації виробництва та інших нововведень.

Враховуючи обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, міськвиконком направив свою роботу на покращення інвестиційного клімату та залучення зовнішніх інвестицій.

За даними статистики, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку м. Миколаєва становлять (в тис. дол. США).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Миколаєва.

№ з/п

Рік

Прямі іноземні інвестиції (в тис. дол. США):

1

1999

28795,0

2

2000

39354,0

3

2001

51030,8

4

2002

57667,7

5

2003

61251,2

6

2004

68146,8

7

2005

68861,75

В науковому та громадсько-політичному журналі при Київському університеті економіки та технологій транспорту «Економіст» за серпень 2006 р. Спецвипуск «Миколаїв інноваційний: стан, проблеми, перспективи» надруковано основні показники економічного і соціального розвитку м. Миколаїв. Я їх доповнив даними по МКП «Миколаївводоканал» [2 c 20 - 21].

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. МИКОЛАЇВ

№ з/п

Показники

Од. виміру

2004

2005

2006

2006 в % до 2005

1

Всього працюючих

МКП „Миколаївводоканал”

чол.

1315

1251

1228

98.2

2

Фонд оплати праці - місто

млн.грн.

1125.1

1541.4

1673.5

108.6

МКП „Миколаївводоканал”

т.грн.

11063.9

12082.1

14733.5

122

3

Середн.місячна з/плата

грн.

673.1

875.0

950.0

108.6

МКП „Миколаївводоканал”

грн.

701

805

1000

124.2

4

Борг з/плати

т.грн.

13199.4

3200

0.0

х

МКП „Миколаївводоканал”

-

-

х

х

5

Обсяги реалізованих послуг

млн.грн

1130.0

1300.0

1573.0

х

МКП „Миколаївводоканал”

т.грн.

45396.2

45225.9

60260.1

133.2

6

Темп зростання (зниження) послуг

%

117.3

109.1

119.0

х

7

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

- у факт. цінах

млн.грн

1335.4

919.7

925.0

х

- у порівняних цінах у % до попереднього року

%

134.9

68.7

101.7

х

8

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

грн.

2645.3

181.0

182.2

100.6

9

Обсяг прямих іноз. інвестицій, за наростаючим підсумком - всього

Млн. дол. США

68.1

7.4

79.1

102.2

10

Обсяг прямих іноз. Інвестицій з початку року

Млн. дол. США

8.309

8.5

10.2

120.0

“Згідно з міжнародною методикою економічного аналізу, основною класифікаційною ознакою інвестицій є об'єкт вкладання коштів. За цим критерієм виділяють фінансові та реальні інвестиції”. [3 с 344).

Нашим об'єктом дослідження є міське комунальне підприємство „Миколаївводоканал”.

Миколаїв одним з перших в Україні отримав пільговий кредит Європейського Інвестиційного банку на реконст...