Отчет по практике "Бахчисарайський історико-культурний заповідник"

Название:
Бахчисарайський історико-культурний заповідник
Тип работы:
отчет по практике
Размер:
91,8 K
32
Скачать
Історія створення першого кримськотатарського музею в знаменитому пам'ятнику архітектури XVI-XVIII ст. Аналіз управлінської діяльності установи. Основні напрямки управління персоналу. Музейний маркетинг, його завдання. Кошторис доходів та витрат.

Краткое сожержание материала:

Зміст

ВСТУП

Характеристика підприємства

Аналіз управлінської діяльності установи

Організація управління персоналом на підприємстві

Організація маркетингової діяльності в установі

Характеристика фінансово-економічної діяльності установи

Пропозиції щодо удосконалення діяльності заповідника

Література

Додаток

Вступ

бахчисарайський заповідник музейний маркетинг

Бахчисарайський історико-культурний заповідник є наступником Національного музею кримських татар, який офіційно був проголошений в 1917 році. Ініціатива створення першого кримськотатарського музею належить художнику, історику-краєзнавцю, етнографу Усеін Боданінський.

Музей розміщувався в знаменитому пам'ятнику архітектури XVI - XVIII ст. - «Хан-Сараї», колишньої резиденції правителів Кримського ханства.

Історія створення музею бере свій початок ще в дореволюційний час.

У. Боданінський розгорнув широку діяльність з популяризації музею не тільки в Криму, і в цілому по країні, а й на міжнародному рівні (у фондах КРУ БІКЗ збереглися листи У. Боданінського з Британського музею і посла Японії).

На базі історико-архітектурного музею створений Бахчисарайський Державний історико-культурний заповідник у 1990 році. Перед музеєм відкриваються нові можливості.

З 1987 по 2011 рік керував заповідником Петров Євген Володимирович. У ці роки проводяться об'ємні ремонтно-реставраційні роботи в лазні Сари-Гюзель, на Зінджирли медресе, в Соколиній вежі. Створюється Художній музей, Музей І.Гаспринського, сектор «Військово-історичний меморіал» «Поле Альмінської битви» (2007р.), створюється етнографічний відділ в Ханському палаці. Великий внесок у створення експозиції етнографічного відділу внесли Желтухина О.А., Ебубекірова Н.М. Велика особиста заслуга Ебубекірова С.У., який близько 20 років очолював роботу Ханського Палацу, полягає у створенні «Музею історії та культури кримських татар». Ініціатива і ідея створення меморіалу «Поле Альмінської битви» належить Сундукова С.Ф., ентузіазм і творча діяльність якого втілили цю ідею в життя.

Художній музей БІКЗ був відкритий 8 липня 1996 у відреставрованих залах колишнього будинку доглядача Ханського палацу, перебудованого в 1820 році за проектом архітектора Колодіна. Експозиція музею створена під керівництвом Арбітайло І.Б., працюючої в Музеї більше 30 років. У колекції Художнього музею зібрані твори знаменитих вітчизняних і зарубіжних майстрів живопису XVIII-XIX століть: Рокотова Ф.С., Левицького Д.Г., Щукіна С.С., Гюне, Тімма В.Ф. та ін Музей має великими монографічними колекціями художників, життя і творчість яких тісно пов'язані з Бахчисараєм: Смирнова Б.В., Шиллінговський П.А., Богаєвського К.Ф., Могильовського А.П., Яновського А.П., Басова Я.А. та інших. Меморіальний музей Ісмаїла Гаспринського був відкритий в 1921 році. При музеї була і бібліотека, де були зібрані унікальні книги та журнали. Музей і бібліотека проіснували рівно 10 років. На початку 30-го року він був закритий. Нове життя музею починається в 2001 році, 21 березня. Багато енергії для цього доклав завідувач Музеєм Аппазов Я.А. Сьогодні в експозиції музею представлені збереглися особисті речі І. Гаспринського, його нагороди і книги з його бібліотеки. Колекція музею постійно поповнюється і тематика експонується матеріалу стає різнобічної і обширнішим.

З 1992 року виходить серія збірників наукових праць, видаваних Бахчисарайським історико-культурним заповідником, в якому вчені, в тому числі і співробітники заповідника, піднімають актуальні питання і публікують свої праці.

У 1997 році, до 80-річчя Бахчисарайського музею, Деміраяк А. передав заповіднику колекцію монет Кримського ханства, Золотої Орди і медалей Європи (195 од.), Які він збирав протягом 40 років. У 2007 році Львівський музей історії релігії поклав початок реституції: Бахчисарайському заповіднику було повернуто 13 старовинних мусульманських і караїмських книг.

У 2009 році Віденський музей етнографії передав заповіднику 68 одиниць декоративно-прикладного мистецтва, вивезених під час Великої Вітчизняної війни.

Кримське Республіканське Установа Бахчисарайський історико-культурний заповідник створений Наказом Міністерства культури і мистецтв в січні 2006 року. З вересня 2011року генеральним директором заповідника є Науменко В.Є.

Характеристика підприємства

Кримська республіканська установа “Бахчисарайський історико-культурний заповідник” є республіканською культурно-освітньою та науково-дослідною базовою установою культури, що об'єднує комплекс нерухомих і рухомих пам'яток матеріальної і духовної культури, створений для здійснення культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейній справі, а також туристичної діяльності.

Заповідник, як цілісний майновий комплексвходить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим і перебуває в сфері управління Міністерства культури Автономної Республіки Крим, є бюджетною установою і здійснює свою діяльність за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Автономної Республіки Крим. З метою забезпечення своєї діяльності Заповідник залучає додаткові джерела фінансування.

Заповідник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Законом України “Про культуру”, Законом України "Про охорону культурної спадщини", Законом України "Про музеї та музейну справу", Законом України "Про охорону археологічної спадщини", Законом України "Про природно-заповідний фонд України", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони культурної спадщини та музейній справі, а також Положенням Кримської республіканської установи “Бахчисарайський історико-культурний заповідник”.

Заповідник є юридичною особою публічного права від дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків та Управлінні Держказначейства Автономної Республіки Крим, має круглу гербову печатку зі своїм найменуванням і зображенням Державного герба України, штампи, бланки, власну символіку інші печатки і реквізити, а також торгівельну марку.

Заповідник є неприбутковою організацією, веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність та подає фінансову звітність в установлені строки відповідним органам згідно із законодавством.

Юридична адреса Заповідника: 98405, Україна, Автономна Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Річна, 133.

Заповідник містить у своєму складі такі об'єкти культурної спадщини за видами: археологічні, історичні пам'ятки, об'єкти монументального мистецтва, пам'ятки архітектури, які організаційно поєднуються у наступні структурні одиниці.

Філії:

а) Музей історії і культури кримських татар "Ханський палац";

б) Музей археології.

Відділи:

а) Художній музей;

б) Меморіальний музей І.Гаспринського;

в) Альмінський історико-археологічний комплекс.

Основними напрямами діяльності Заповідника є здійснення системи передбачених законом заходів щодо:

обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини;

впорядження охорони історичного середовища пам'яток культурної спадщини;

проведення досліджень, що пов'язані з тематикою культурної спадщини Криму;

організації екскурсійного та експозиційного використання пам'яток, які перебувають в оперативному управлінні Заповідника;

реклами та популяризації культурної спадщини та наукових знань про неї;

закупівлі та зберігання музейних предметів (в тому числі тих, що містять коштовні метали й каміння).

Організаційна структура заповідника представлена нижче.

Рис. 1.1. Організаційна структура КРУ «БЗІК»

Аналіз управлінської діяльності установи

Основними напрямками діяльності музею є науково-дослідна, культурно-просвітницька діяльність у сфері історичного та національно-культурної спадщини кримськотатарського народу, а також інших народів, які історично сформувалися на території Криму; комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, виставкова діяльність. У складі музею - два відділи: 

1.Історичний відділ. Відділ є структурним науково-дослідним і науково-просвітницьким підрозділом, проводить науково-дослідну роботу за темами відповідно до профілю відділу, затвердженим річним планом КРУ БІКЗ. Експозиційну діяльність здійснює на основі фондових колекцій КРУ БІКЗ, а також із залученням експонатів з інших музеїв, приватних колекцій і т.д. 

2. Етнографічний відділ. Відділ є структурним науково-дослідним і науково-просвітницьким підрозділом, проводить науково-дослідну роботу за темами відповідно до профілю відділу, затвердженим річним планом КРУ БІКЗ. Експозиційну діяльність здійснює на основі фондових колекцій КРУ БІКЗ, а також із...