Курсовая работа "Інфекційне захворювання: скарлатина"

Название:
Інфекційне захворювання: скарлатина
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
644,0 K
28
Скачать
Актуальність, медичне та соціально-економічне значення скарлатини як гострої антропонозної інфекції бактеріальної етіології з аспіраційним механізмом передачі збудника. Якісна та кількісна оцінка епідемічного процесу; реєстрація випадків захворювання.

Краткое сожержание материала:

1. Теоретична частина

Актуальність, медичне та соціально-економічне значення скарлатини.

Скарлатина-гостра антропонозна інфекція,бактеріальної етіології з аспіраційним механізмом передачі збудника,характеризується поліморфізмом клінічних проявів,а саме: проявляється ураженням ротоглотки, дрібно точковою висипкою,загальною інтоксикацією та можливим виникненням інфекційно-запальних та інфекційно-алергічних ускладнень. Актуальність. Інфекція відрізняється контагіозністю в дитячих колективах, небезпечна наслідками та ускладненнями інфекційного, токсичного і алергічного генезу. Скарлатина має глобальний нозоареал поширення. Найбільш ураженими нею регіонами світу є країни з помірним кліматом. Одна з характерних особливостей скарлатини - наявність багаторічної циклічності з інтервалами від 2-4 років до 40-50 років. Від кінця XVII до середини XX ст. епідемії скарлатини часто мали надзвичайно важкий перебіг з показниками захворюваності 100-300 і більше на 100 тис. населення та летальністю 13-40% з переважним залученням дітей віком до 10-14 років. Починаючи з 50-х років XX століття рівень захворюваності на скарлатину почав знижуватися,а летальні випадки скарлатини стали рідкістю. В Україні за останні 67 років інтенсивність епідемічного процесу також зазнала суттєвих змін. При цьому чітко простежуються три періоди розвитку епідемічного процесу. Перший період (1944-1951рр.) характеризувався вираженим підйомом захворюваності від 51,0 випадку на 100 тис. населення. Ознакою другого періоду (1952-1990рр.) була помірна тенденція до зниження рівня захворюваності до показника 3,3 на 100 тис. населення. Особливістю третього періоду (1998-2011рр.) є стабілізація показників захворюваності на рівні 20-40 випадків на 100 тис. населення. Багаторічна динаміка захворюваності на скарлатину має в Україні виражену циклічність з періодами тривалістю 5 років. Щодо річної динаміки захворюваності , то більшість випадків захворювань реєструється в холодну пору року:сезонність в окремі роки або осінньо-зимова або зимово-весняна. В Україні скарлатина залишається дитячою інфекцією. Діти, які відвідують дитячі дошкільні заклади,хворіють у декілька разів частіше,ніж діти домашнього виховання. Стрептококова інфекція залишається в числі найбільш гострих проблем охорони здоров'я в усіх країнах, що визначається широким розповсюдженням стрептококів групи А і величезним соціально-економічним збитком, що наноситься даною патологією . Стрептококова інфекція (СІ) вражає в першу чергу дітей і підлітків. Захворювання стрептококової природи відносяться до одних з найбільш часто реєстрованих у світі. За даними ВООЗ важкими захворюваннями, викликаними стрептококами групи А, страждає 18,1 млн. чол., з них 15,6 млн. чол. Оскільки щеплення від скарлатини не існує, найкращою профілактикою хвороби буде ізоляція хворої дитини на скарлатину. У нашій країні в 80 - 90% випадків спостерігаються легкі форми.

Основні прояви епідемічного процесу. Джерело - хворий скарлатиною, особливо стертою формою; хворий стрептококовою ангіною, назо-фарингітом та іншими формами стрептококової інфекції.

Механізм передачі - аспіраційний, реалізується через такі шляхи передачі: повітряно-крапельний; контактний механізм передачі ,реалізується через контактно шлях, фактор передачі - предмети, іграшки, інструменти. Вважається , що за певних умов може мати місце також аліментарний шлях передачі збудника (молоко,варені овочі,узвари).

Контагіозний індекс складає 35-40%.

Сприйнятливість: 90% встигають перехворіти до 16 років. Сприйнятливість людей до збудника скарлатини залежить від стану природної резистентності й набутого імунітету. Імунітет є двокомпонентним: має антитоксичну й антимікробну складові.

Епідеміологічний нагляд

Беручи до уваги положення, що скарлатина визнана "хворобою організованих колективів", в них необхідно здійснювати щоденне відстеження динаміки захворюваності ангіною та іншими проявами респіраторної стрептококової інфекції для розпізнавання ознак погіршення епідемічної ситуації і передбачення появи захворювань на скарлатину. Велике значення має моніторинг типової структури збудника і його біологічних властивостей. Підйом захворюваності пов'язаний, як правило, зі зміною провідного серовара збудника (по структурі білка М).

Профілактика. Діти допускаються в колектив через 12 днів після виписки зі стаціонару при негативних результатах посіву зі слизової оболонки носа і ротоглотки на в-гемолітичний стрептокок групи А.

2. Кількісна оцінка епідемічного процесу

Реєстрація випадків захворювання на скарлатину в районі М міста Х щорічно, протягом 9 років

Табл. 1

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

Район М (абсолютний показник)

115

170

198

259

185

160

156

101

177

Чисельність населення

В районі М (абсолютний показник)

172925

185065

187721

192501

204453

220007

236360

251471

258064

місто Х (інтенсивний показник)

95,8

114

114

136,6

92,8

111,2

94,8

114,2

103

1) Обчислити показники інтенсивності захворюваності на скарлатину в районі М та графічно відобразити динаміку захворюваності на зазначений період у районі М та місті Х.

Розрахунок інтенсивного показника в районі М по формулі:

Інтенсивний показник в районі М(ІП в р-ні М)=(абсолютний показник в районі М / чисельність населення в районі М)*100000

1-й рік: ІП=*100000=66,5

2-й рік: ІП=*100000=91,2

3-й рік: ІП=*100000=105,5

4-й рік: ІП=*100000=134,5

5-й рік: ІП=*100000=90,5

6-й рік: ІП=*100000=72,7

7-й рік: ІП=*100000=66

8-й рік: ІП=*100000=40,2

9-й рік: ІП=*100000=68,6

Висновок: Оцінюючи даний графік можна простежити, що динаміка захворюваності в районі М і місті Х має тенденцію до зниження (при цьому більше в районі М порівняно з містом Х.)

Видно, що у 2-му і 3-му році захворюваність в місті Х трималася на одному рівні, потім почала стрімко зростати.

Пік захворювання припадає на 4 рік як в місті Х так і районі М, після чого захворюваність в районі М почала інтенсивно знижуватися, по відношенню до міста Х. Усі наступні роки до 8 захворюваність на скарлатину в районі М знижувалася, а в 9 році знову незначно піднялась. У місті Х, крива має зігзагоподібний вигляд, про що свідчить рівномірні то підйоми, то спади захворюваності, при цьому в 9 році в порівнянні з районом М захворюваність знижується.

3. Якісна оцінка епідемічного процесу

А.Розподіл випадків захворювання на скарлатину по місяцях в районі М за останні три роки

Табл. 2

роки

всього

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1-й

156

53

33

25

6

0

0

0

0

0

9

10

20

2-й

101

39

22

0

2

2

0

0

0

2

4

11

19

© 2018, Usefal
Все книги и файлы предоставляются исключительно в ознакомительных целях.