Диплом "Інфляція в Україні та шляхи її подолання в сучасних умовах"

Название:
Інфляція в Україні та шляхи її подолання в сучасних умовах
Тип работы:
Диплом
Тег:
Размер:
20.9 КБ
34
Скачать

Сучасні американські підручники подають приблизно таке тлумачення інфляції – це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди.

Ми вважаємо всі ці визначення правильними, відмінності в них виявляються лише, коли проводиться наукове дослідження і в залежності в якому напрямку рухається дослідник (вивчає інфляцію як процес, явище, або досліджує якісь її певні характеристики чи особливості), одне із цих визначень буде яскравіше відображувати суть цього терміну.

1.Помірна, коли ціни зростають у середньому до 10% на рік. Такий вид інфляції вважається безпечним, а, враховуючи неможливість забезпечення ідеальної рівноваги грошового обігу, навіть бажаним, оскільки надлишок грошової маси у декілька відсотків може «підхльостувати» економіку. Це так, адже при зростанні цін люди більше купують, очікуючи, що у майбутньому ці ж купівлі обійдуться ще дорожче. Активізація попиту відповідно стимулює виробництво.

3. Гіперінфляція – найнебезпечніша, коли ціни зростають понад 1000% на рік або 50% на місяць, чи 1% на день. Гіперінфляція руйнує економіку. Це проявляється, зокрема, у різкому знеціненні боргових зобов’язань, доходів і заощаджень. Зникають стимули до виробництва, зате процвітає спекулятивний бізнес. Руйнівні процеси досягають апогею, коли економічні суб’єкти знову повертаються до бартерних взаєморозрахунків, виплат зарплати працівникам продукцією тощо.