Дипломная работа "Microsoft Excel"

Название:
Microsoft Excel
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
58.6 КБ
30
Скачать

Сегодня разработаны программные документы, с помощью которых рядовой пользователь очень быстро решает прикладные задачи, на решения таких задач в сфере экономии финансов и статистики у программистов прежних поколений уходили месяцы. Одной из таких программ завоевавших репутаций нашего инструмента для повседневного аналитического труда является процессор электронных таблиц EXCEL.

Становления рынка «EXLEL- услуг» во многих странах мира стало ,совершившемся фактом. В России сегодня всё больше внимания привлекает конкурс программистов- прикладников Macrosoft offis Extensaons участники которого демонстрируют новые примеры решения нетривиальных задач в хорошо известных офисных средах.

Построить гистограмму. На оси Х отложены фирмы, по левой оси У - «стоимость товаров без скидки» и «стоимость со скидкой и доставкой» по правой оси У – «удаленность поставщика».При выполнении вычислений все значения округлить до сотен.

Встанем на ячейку I 3 и введем формулу нахождения цены доставки перемножения цены доставки 1 единицы продукции 0,5 у.е. за 1 км. на удаленность поставщика (=0,5*F3).

Найдём значение ячейки I 7. Для этого солжем результаты, полученные в ячейках I 3, I 4, I 5, I 6 (=I3+I4+I5+I6). В итоге в ячейке I 7 получаем число 110 - результат сложения четырех ячеек.

Так как ячейка B 3 содержит число 100, а ячейка I 3 число 50, то при сложении двух ячеек в результате получим число 150-это и есть стоимость товара без скидки для фирмы А.Краткое сожержание материала:

Міністерство освіти і науки України
Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський професійний ліцей
Дипломна робота
на тему:
Microsoft Excel
фах: 4112 «Оператор комп’ютерного набору»
учениці групи № 11
Придатченко Вікторії Миколаївни
Керівник роботи:
викладач технології комп’ютерних робіт
Деньга Н.М.
м. Полтава 2010
Зміст
Вступ
Розділ 1. Microsoft Excel
1.1 Поняття й можливості MS Excel
1.2 Способи запуску Excel і вихід з нього
1.3 Основні елементи вікна MS Excel
1.4 Структура електронних таблиць
1.5 Можливі помилки при використанні функцій у формулах
1.6 Аналіз даних в MS Excel
1.7 Сценарії
1.8 Приклад розрахунків внутрішньої швидкості обороту інвестицій
1.9 Побудова діаграм
Розділ 2. Техніка безпеки при роботі на ПК
2.1 Основні вимоги до користувачів ПК з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки
2.2 Вимоги охорони праці до приміщення для роботи з ПК
2.3 Вимоги охорони праці до робочого місця користувачів ПК
2.4 Вимоги охорони праці до режиму праці
2.5 Вимоги техніки безпеки до користувачів ПК
2.6 Основні вимоги до користувачів засобів оргтехніки з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки
2.7 Відповідальність
2.8 Дії працівників та учнів у разі ураження людини електричним струмом
2.9 Дії працівників та учнів у разі виникнення пожежі
2.10 Дії працівників при необхідності отримання невідкладної медичної допомоги
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Microsoft Excel – програма призначена для організації даних у таблиці для документування й графічного подання інформації.
Програма MS Excel застосовується при створенні комплексних документів у яких необхідно:
використовувати ті самі дані в різних робочих аркушах;
змінити й відновлювати зв'язки.
Перевагою MS Excel є те, що програма допомагає оперувати більшими обсягами інформації. Робочі книги MS Excel надають можливість зберігання й організації даних, обчислення суми значень у комірках. MS Excel надає широкий спектр методів, що дозволяють зробити інформацію простою для сприйняття.
У наш час, кожній людині важливо знати й мати навички в роботі з додатками Microsoft Office, тому що сучасний мир насичений величезною кількістю інформацією, з якої просто необхідно вміти працювати.
Більш докладно в цій дипломній буде представлений додаток MS Excel, його функції й можливості. А також використання сценаріїв з їхнім практичним застосуванням.
Розділ 1. Microsoft Excel
1.1 Поняття й можливості Microsoft Excel
Електронні таблиці – це програма, що моделює на екрані монітора двовимірну таблицю, яка складається з рядків і стовпців.
Табличний процесор MS Excel (електронні таблиці) - одне з найбільше часто використовуваних додатків пакета MS Office, наймогутніший інструмент у вмілих руках, що значно спрощує рутинну повсякденну роботу. Основне призначення MS Excel - розв'язок практично будь-яких завдань розрахункового характеру, вхідні дані яких можна представити у вигляді таблиць. Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними й дозволяє одержувати результати без програмування розрахунків. У комбінації ж з мовою програмування Visual Basic for Application (VBA), табличний процесор MS Excel здобуває універсальний характер і дозволяє розв'язати взагалі будь-яке завдання, незалежно від його характеру.
Особливість електронних таблиць полягає в можливості застосування формул для опису зв'язку між значеннями різних комірок. Розрахунки по заданих формулах виконується автоматично. Зміна вмісту якої-небудь комірки приводить до перерахування значень усіх комірок, які з нею зв'язані формульними відносинами й, тим самим, до відновлення всієї таблиці відповідно до даних, що змінилися
Основні можливості електронних таблиць:
проведення однотипних складних розрахунків над більшими наборами даних;
автоматизація підсумкових обчислень;
розв'язок завдань шляхом добору значень параметрів;
обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів;
проведення пошуку оптимальних значень параметрів (розв'язок оптимізаційних завдань);
підготовка табличних документів;
побудова діаграм (у тому числі й зведених) за наявними даними;
створення й аналіз баз даних (списків).
1.2 Способи запуску Excel і вихід з нього
Щоб запустити Excel, виконаєте команду Пуск / Програми / Microsoft Office / Microsoft Excel.
Після завантаження програми відкриється робоче вікно Microsoft Excel, яке містить елементи меню, а також панелі інструментів, де розміщаються кнопки для створення нової робочої книги, відкриття існуючої і т.д.
Вікно програми Microsoft Excel із завантаженою електронною таблицею буде виглядати, як це показано на малюнку 1.

Малюнок 1. - Вікно програми Microsoft Excel
Закінчити роботу з Excel можна одним зі способів:
• Виконаєте команду Файл / Вихід;
• Клацніть лівою кнопкою миші по кнопці закриття вікна програми;
• Натисніть комбінацію клавіш Alt+F4;
Клацніть правою кнопкою миші по заголовкові вікна Excel і з контекстного меню виберіть команду Закрити.
1.3 Основні елементи вікна MS Excel
Основними елементами робочого вікна є:
Рядок заголовка (у ній вказується ім'я програми) із кнопками керування вікном програми й вікном документа (Згорнути, Згорнути у вікно або Розгорнути на весь екран, Закрити);
Рядок основного меню (кожний пункт меню являє собою набір команд, об'єднаних загальної функціональною спрямованістю) плюс вікно для пошуку довідкової інформації.
Панелі інструментів (