Дипломная работа "Macromedia Flash MX"

Название:
Macromedia Flash MX
Тип работы:
дипломная работа
Размер:
132.1 КБ
31
Скачать

Скажем сразу, что Flash - пакет компьютерной графики и формат сохранения ее в файле. Скажем больше: это пакет для создания и формат для сохранения двумерной анимированной компьютерной графики, предназначенной, в основном, для публикации в Интернете. Скажем проще: это средство создания мультиков, которые мы можем выложить в Сеть. Скажем чистую правду: именно Flash принес в Интернет высококачественную и компактную анимацию. Скажем еще кое-что: Flash породил целый вид искусства, известный как "Flash-анимация", и целую касту деятелей этого искусства, известную как "Flash-аниматоры".

На сегодняшний момент существует множество Web-сайтов, построенных с использованием технологии Flash. Есть также довольно много программ, использующих для тех или иных целей Flash-графику. Создано большое количество неплохих Flash-фильмов, которые мы можем увидеть на сайтах http://www.mp4.com, http://www.hypnotic.com, http://atomfflms.shockwave.coin и др. Существует Дмитрий Дибров, показывающий в телепередаче "Ночная смена" потрясающие по своей невразумительности Flash-ролики. И, наконец, существует целое сообщество «флэшеров».

Ниже мы подробнее рассмотрим все возможности, предлагаемые Macromedia Flash. И, поскольку Flash, в первую очередь, предназначен для создания интернет-графики, особое внимание мы уделим компьютерным сетям.

Персональный компьютер (ПК) произвел настоящую революцию в мире вычислительной техники. Изначально подразумевалось, что это чудо может использоваться своим хозяином не только для дела, но и для потехи. (И делу время, и потехе час - так гласит пословица.) А для этого "персоналке" нужны хорошие возможности по выводу сложных графических изображений. Неудивительно, что даже на заре новой эпохи только самые дешевые ПК имели видеоадаптер, приспособленный исключительно для вывода текста (как говорят профессионааьные компьютерщики, алфавитно-цифровой).Краткое сожержание материала:

Дипломна робота
«Macromedia Flash MX»
Зміст
Введення
ЧАСТИНА I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З FLASH
Розділ 1. Основи призначеного для користувача інтерфейсу Flash
Розділ 2. Типові функції Flash
Розділ 3. Настройка Flash
ЧАСТИНА П. Работа Із СТАТИЧНОЮ ГРАФІКОЮ.
Розділ 4. Формати статичної графіки
Розділ 5. Малювання
Розділ 6. Робота з кольором .
Розділ 7. Робота з текстом
Розділ 8. Імпорт графіки
Розділ 9. Робота з графічними фрагментами
Розділ 10. Зразки і бібліотеки. Провідник Flash
Розділ 11. Публікація і експорт статичної графіки
ЧАСТИНА III. РОБОТА З АНІМАЦІЄЮ
Розділ 12. Формати анімованої графіки і відео
Розділ 13. Покадрова анімація
Розділ 14. Трансформаційна анімація
Розділ 15. Шари
Розділ 16. Імпорт анімації і відео
Розділ 17. Робота із звуком
Розділ 18. Створення інтерактивних фільмів
Розділ 19. Створення додатків Flash
Розділ 20. Робота із зовнішніми застосуваннями
Розділ 21. Засоби відладки сценаріїв ActionScript
Висновок
Література
Введення
Дана робота присвячена останній на даний момент версії програмного пакету Macromedia Flash - Flash MX, вона ж Flash 6.
Скажемо відразу, що Flash - пакет комп'ютерної графіки і формат збереження її у файлі. Скажемо більше: це пакет для створення і формат для збереження двовимірної анімованої комп'ютерної графіки, призначеної, в основному, для публікації в Інтернеті. Скажемо простіше: це засіб створення мультиків, які ми можемо викласти в Мережу. Скажемо чисту правду: саме Flash приніс в Інтернет високоякісну і компактну анімацію. Скажемо ще дещо: Flash породив цілий вид мистецтва, відомий як "Flash-анимация", і цілу касту діячів цього мистецтва, відому як "Flash-аниматори".
На сьогоднішній момент існує безліч Web-сайтов, побудованих з використанням технології Flash. Також задоволено багато програм, що використовують для тих або інших цілей Flash-графику. Створена велика кількість непоганих Flash-фильмов, які ми можемо побачити на сайтах http://www.mp4.com, http://www.hypnotic.com, http://atomfflms.shockwave.coin і ін. Існує Дмитро Дібров, що показує в телепередачі "Нічна зміна" приголомшливі по своїй незрозумілості Flash-ролики. І, нарешті, існує ціле співтовариство «флешерів».
Нижче ми докладніше розглянемо всі можливості, пропоновані Macromedia Flash. І, оскільки Flash, в першу чергу, призначений для створення інтернет-графіки, особливу увагу ми приділимо комп'ютерним мережам.
Історія комп'ютерної графіки неотделима від історії персональних комп'ютерів. Насправді, за часів великих ЕОМ комп'ютерна графіка якщо і існувала, то носила чисто утилітарний характер. Наприклад, намалювати зеленими лініями на чорному фоні простий графік, що грунтується на результатах яких-небудь розрахунків. Або вивести на екран тільки що спроектовану друкарську плату. Як бачите, тодішні ЕОМ використовувалися тільки для справи. А, як співається в одній старій пісні, "насамперед - літаки"
Персональний комп'ютер (ПК) провів справжню революцію в світі обчислювальної техніки. Спочатку малося на увазі, що це диво може використовуватися своїм господарем не тільки для справи, але і для потіхи. (І справі час, і потісі година - так свідчить прислів'я.) А для цього "персоналке" потрібні хороші можливості по виведенню складних графічних зображень. Недивно, що навіть на зорі нової епохи тільки найдешевші ПК мали відеоадаптер, пристосований виключно для виведення тексту (як говорять професіональні комп'ютерники, алфавітно-цифровий).
Комп'ютерна графіка еволюціонувала разом з комп'ютерним "залізом" і програмним забезпеченням. Спочатку це були коряві картинки, виконані в шістнадцять квітів величезними пікселями. З вдосконаленням графічних підсистем і моніторів зображення на них почало виглядати більше схожим на оригінал і менше - на погану мозаїку. У міру вдосконалення графічних файлових форматів, алгоритмів стиснення і програм, оброблювальних графіку, якість зображення поліпшувалася, а розміри графічного файлу зменшувалися. В результаті комп'ютерні художники з нечисленних навіжених перетворилися на справжніх професіоналів своєї справи.
Зараз всі книги, журнали і газети верстаються на комп'ютерах, в Інтернеті повно електронних репродукцій картин і фотографій на будь-які смаки (і на будь-який несмак), якість комп'ютерних ігор наближається до якості блокбастерів десятирічної давності, а самі блокбастери поміщаються на звичайних компакт-дисках з написом "DIVX". Здавалося б, все чудово. Так навіщо потрібний ще один графічний формат - Macromedia Flash?
Для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно звернутися до інтернет-графіки. Саме для Інтернету і був створений Flash.
Що таке Інтернет? Ні, не так... Що таке Інтернет для більшості його користувачів? Електронна пошта (відмітаємо відразу, бо не наш профіль), віруси (тиснути!), хакери (тиснути!) і Усесвітня Павутина, або, як говорять ще, World Wide Web, вона ж ). Ось на ній ми зупинимося докладніше.
Що таке Усесвітня Павутина? Це Web-странички. А що таке Web-странички? Це текст, який можна читати, графіка, яку можна дивитися, музика, яку можна слухати, відео, яке також можна дивитися, і файли, які можна викачати. Якщо ви не новачок в Інтернеті, то самі знаєте, що таке Павутина. Вона живе, взаємодіє з вами, реагує на вас і ваші дії. Тобто, вона інтерактивна, інакше кажучи, товариська.
Поштові Web-сервери запрошують у вас ім'я і пароль і видають вам саме вашу пошту. Нові сайти виводять список найостанніших подій рядком", що "біжить, дозволяючи вам клацнути по потрібному заголовку і прочитати більше. Файлові архіви реєструють кож
Похожие файлы