Реферат "Інформаційні системи і технології у фінансових установах"

Название:
Інформаційні системи і технології у фінансових установах
Тип работы:
реферат
Размер:
35.6 КБ
32
Скачать

Вартість, терміни і порядок оплати узгоджуються з посібником АТ “Юникорн” у кожнім конкретному випадку. Для філій і додаткових серверів передбачені значні знижки.

UniCorn можна установити усього на одному сервері Pentium/100 (мінімальна конфігурація, що забезпечує продуктивність базової підсистеми до 3-х тисяч банківських транзакций у день) і нарощувати надалі потужність сервера і банківську корпоративну мережу для обслуговування сотень користувачів.

UniCorn має дружній користувальницький інтерфейс, що забезпечує швидкість освоєння і легкість використання, не потребуючого знання UNIX. Робоче місце користувача може бути реалізоване на широкому класі устаткування ( від дешевого алфавітно-цифрового термінала до могутньої WIND0WS-станції. При цьому дії і доступ строго регламентовані і протоколюються. Кожен користувач одержує підказку про правильні дії, прапори наявності/відсутності необхідної інформації.

Система відкрита для зв'язку з іншими Арм-ми і системами як під UNIX, так і під ДОС, WIND0WS, OS/2 і т.д. Допускається робота UniCorn на тім же сервері, де встановлене програмне забезпечення S.W.I.F.T. В даний момент UniCorn успішно взаємодіє із шістьма системами “Банк-Клієнт” різних виробників.

Навіть невеликому банку вже немислимо обмежитися автоматизацією тільки робіт з операційного дня, оскільки росте складність і обсяг взаємодії між різними службами банку. Актуальним стає впровадження цілісної автоматизованої банківської системи (АБС), що поєднує рішення всіх питань "банківського портфеля". При цьому необхідно подбати про єдність інформаційного простору для різних компонентів такий АБС. Всі АРМы UniCorn використовують загальні інформаційно-довідкову базу й операційний архів, що обновляються автоматично.Краткое сожержание материала:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
по дисципліні « Інформаційні системи і технології у фінансових установах »
Слухач:............................................Сидоркевич Дмитро Іванович
Спеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )
Керівник:..........................................Бережная Леся Віталієвна

Результат, дата:
Реєстраційний номер, дата:
м. Черкаси
2002 р.
З М І С Т
1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура. .........................................................................................……..................................................................3
2. Забеспечуюча структура. ......................................................................................................................6
2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn. ...............................................................................6
2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”. ..............................................................................7
2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС). ...................10

2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn. .................................................................................13
2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn. ............................................14
2.6. Програмно-технічні засоби. ........................................................................................................21
Література .........................................................................................…….........................................................25
1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура.
Банк використовує Автоматизовану Банківську Систему “Unісоrn” (далі АБС) розробки АТ «Юнікорн» (Сертифікат НБУ № 2 від 04.01.1996 долі).
Автоматизована Банківська Система UniCorn – багатокористувачева, мультивалютна, цілосна система з високим рівнем автоматизації і захищеності.
UniCorn вирішує всі питання “банківського портфелю”:
Ведення рахунків банку;
Обробка платіжного документообігу;
Формування бухгалтерської звітності;
Ведення кредитних та депозитних договорів;
Аналіз діяльності банку;
Система Клієнт-Банк
Склад АБС “UniCorn”
I. Базова підсистема операційного дня банку.
АРМ “Центр керування платежами банку” (ЦУП):
оперативне керування корсчетом, взаємодія з Обл уп НБУ;
надзвичайно ретельні процедури завершення дня і “приміряння” запропонованих до проводки платежів;
прийом сеансів від операционистов;
розрахункова палата для філій (у даний момент - 1-й, 3-й, 4-й і похідних від них моделей) і безбалансових відділень;
межфилиальные проводки корпоративної платіжної системи;
розрахунок відсотків, плати за електронні платежі і “Клієнт-Банк”;
коректування копійок проводок нац. еквівалента для обоеспечения валютного балансу;
Система введення документів (АРМ операциониста й операциониста-контролера):
введення і контроль документів;
ведення бази даних партнерів і призначень платежу;
прийом дакументов від прикладних Армов, у тому числі від “Банк-клієнт”;
формування операційних сеансів на операциониста-контролера чи на ЦУП;
Система “Операційний архів банку”:
швидкий (за кілька секунд) пошук проводок в архіві за рік (чи більше);
складання звітів за попередні періоди;
діагностика архіву рахунків і рухів;
Довідково-інформаційна система;
Система “Банківська звітність”:
усі стандартні звіти;
aspla;
консолідована звітність з використанням даних філій по завершенню дня;
Підсистема аналітичного обліку на збірних рахунках:
господарські матеріали;
малоцінні і быстриознашивающиеся предмети;
основні фонди і нематеріальні активи;
господарська діяльність, контракти дебеторов і кредиторів;
клієнтські ОВГЗ;
звітність по аналітичному обліку;
АРМ “Технічний администратрор банківської системи”:
тонке керування повноваженнями користувача на рівні задачі, пункту меню, рахунка, часу, робітника місця і т.д.;
система динамічного дублювання даних, у тому числі на безліч локальних серверів;
керування створенням і відновленням з откатных копій;
Ліцензійна СУБД ConteXt
виконуюча система;
документація (докладні посібники користувача і программмиста);
бібліотеки і приклади програмування мовою C.
Операційна система типу UNIX:
SCO OpenServer 3 з електронною документацією встановлюється без ліцензії;
SCO OpenServer 5  ліцензія і документація здобуваються в SCO;
Додаткові послуги:
спадкування даних системи-попередниці (конвертація);
рекомендації з придбання і модернізації устаткування. При необхідності  комплектування устаткування і проведення мережі;
початкова установка і настроювання ОС UNIX і мережі;
гарантійне обслуговування;
докладна документація на російській чи українській мовах, на чи дискетах на папері;
своєчасне відновлення програм і документації всвязи з вимогами НБУ і побажаннями замовників. Завдання для автоматичного відновлення розсилаються електронною поштою, при необхідності  щодня;
навчання користувачів;
“гаряча лінія” щодня з 9:00 до 22:00.
2. Забеспечуюча структура .
2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn.
Підсистема “Кредити і депозити”;
Підсистема цінних паперів:
АРМ “Акціонери банку”;
АРМ “Депозитарій”;
Ведення клієнтських ОВГЗ на аналітичних субрахунках;
Підсистема касового вузла:
АРМ “Касовий план”;
АРМ касира;
Обмінний пункт On-Line;
Звітність і аналіз діяльності обмінних пунктів;
Картотека обов'язкових плат