Курсовая работа "Аналіз рентабельності банка"

Название:
Аналіз рентабельності банка
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
54,7 K
28
Скачать
Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку. Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу. Аналіз рентабельності АКБ "Приватбанк". Шляхи покращення рентабельності комерційного банк.

Краткое сожержание материала:

Аналіз рентабельності банка.
ПЛАН
TOC Вступ PAGEREF _Toc67460432 \h 3
1.Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку PAGEREF _Toc67460433 \h 5
1.1.Поняття рентабельності PAGEREF _Toc67460434 \h 5
1.2.Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу PAGEREF _Toc67460435 \h 9
1.3.Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку PAGEREF _Toc67460436 \h 13
2.Аналіз рентабельності АКБ „Приватбанк” PAGEREF _Toc67460437 \h 15
2.1.Економічна характеристика банку АКБ „Приватбанк” PAGEREF _Toc67460438 \h 15
2.2. Аналіз рентабельності АКБ "Приватбанк" PAGEREF _Toc67460439 \h 23
3. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку PAGEREF _Toc67460440 \h 28
Висновок PAGEREF _Toc67460441 \h 31
Список використаної літератури PAGEREF _Toc67460442 \h 32
Додатки PAGEREF _Toc67460443 \h 33
ВступПоглиблення банківської реформи в Україні та всебічне зміцнення на цій основі національної банківської системи, забезпечення на ділі її ефективної підтримки з боку держави розглядається як одне з пріоритетних завдань економічної політики на сучасному етапі.
На початковому етапі розвитку економіки незалежної держави спостерігалось послаблення рентабельності комерційних банків. Причини цього були в бюджетному дефіциті, інфляції, зростанні цін, спаді виробництва, зростанні неплатежів, що перейшло в платіжну кризу.
Є небагато можливостей впливу на кожен із названих процесів і на сукупність їх у цілому в прагненні подолати негативні наслідки розвитку економіки, а також послабити рентабельність банків. Обмежені можливості такого впливу має в своєму розпорядженні й кредитна система. Поглиблення банківської реформи в Україні та всебічне зміцнення на цій основі національної банківської системи, забезпечення на ділі її ефективної підтримки з боку держави розглядається як одне з пріоритетних завдань економічної політики на сучасному етапі.
За таких умов банки провадили агресивну політику щодо залучення коштів юридичних і фізичних осіб та високоризиковану кредитну політику, а також активне інвестування коштів у державні цінні папери. Це надавало їм можливість стабільно отримувати значні прибутки і при цьому підтримувати достатній рівень ліквідності. Така ситуація в банківській сфері України панувала до середини 90-х років XX століття.
Стабілізація національної грошової одиниці суттєво вплинула на діяльність комерційних банків України. Відразу ж виявились "слабкі сторони" вітчизняної банківської системи, що стало причиною втрати окремими українськими банками ліквідності та рентабельності і як наслідок - їх банкрутства. За період з 1991 до 2005 р. в Україні припинили діяльність 122 комерційні банки, значна частина яких була ліквідована у другій половині 90-х років. За цих умов виникає потреба у впровадженні до практичної діяльності комерційних банків сучасних методів і підходів до управління їх рентабельністю.
Дана курсова робота присвячена дослідженню особливостей аналізу рентабельності та прибутковості комерційного банку. Предметом дослідження є особливості аналізу рентабельності комерційних банків, об’єктом дослідження аналіз рентабельності АКБ „Приватбанк”.
Мета дослідження – вивчити, на прикладі діючого вітчизняного банку, особливості процесу фінансового аналізу комерційного банку і рентабельності зокрема.
Робота складається із трьох розділів, в яких послідовно розглядається дана проблема.
1.Теоретичні аспекти аналізу рентабельності банку1.1.Поняття рентабельностіЗміст будь-якої підприємницької діяльності складається в досягненні позитивного економічного ефекту у виді абсолютного показника прибутку чи відносного - рентабельності. Тим самим рентабельність виступає головним об'єктом і метою банківського фінансового менеджменту. Чим більше приділяється уваги рентабельності, тим успішніше функціонує банківська установа. У цьому зв'язку питання наукового управління рентабельністю являють собою актуальну проблему теорії і практики підприємницької діяльності.
Питання рентабельності постійно були і є предметом особливої уваги провідних вчених-фінансистів, аналітиків і практиків. Їм присвячені монографії, численні статті в періодичній пресі, спеціальні розділи і параграфи в навчальних посібниках по фінансовому менеджменту, зокрема, фінансовому аналізу. Але нажаль, дотепер іноді зустрічаються роботи і навіть навчальні посібники по аналізу фінансової діяльності банківської установи, що применшують і навіть, що цілком ігнорують настільки важливу тему. Подібне відношення до рентабельності дезорієнтує практиків-економістів і особливо менеджерів-фінансистів у складних ситуаціях сучасного економічного розвитку в країні, що ще в більшому ступені вимагає подальшого вивчення питань рентабельності й уніфікації існуючих концепції.
Як відомо, безпосереднім результатом діяльності комерційного банку є прибуток, але він часто дуже приблизно відбиває ефективність підприємницької діяльності. Більш точну оцінку функціонування банківської установи дає рентабельність. Це не просто статистичний, розрахунковий параметр, а складний комплексний соціально-економічний критерій. На відміну від прибутку, він характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого конкретного економічного суб'єкта, щодо всіх інших (індивідуальних підприємців, організацій, регіонів, окремих країн і світу в цілому), незалежно від розмірів і характеру економічної діяльності. Дана якість додає рентабельності, з одного боку, форму економічної категорії, що виражає економічні відн