Отчет по практике "Аналіз положення страхових компаній ЛЕММА АУРА АВАНТЕ ТАС ОРАНТА АСКА ЕТАЛОН на страховому ринку"

Название:
Аналіз положення страхових компаній ЛЕММА АУРА АВАНТЕ ТАС ОРАНТА АСКА ЕТАЛОН на страховому ринку
Тип работы:
отчет по практике
24
Скачать


Краткое сожержание материала:

ЗВІТ
про виконання практичних завдань з дисципліни
“Фінансове забезпечення страхових зобов’язань”
по програмі “Фінансовий менеджмент”
Аналіз положення страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” на страховому ринку України
Зміст
Вихідні вимоги практичних завдань…………...............................…………...…4
1. Практичне завдання № 1……………………………………………………….6
1.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 1..............................................................6
1.2 Поняття, елементи та види договору страхування пенсії..............................6
1.3 Пенсійне страхування в Україні.....................................................................12
1.4 Постановка задачі обгрунтування розмірів пенсійних внесків і виплат на основі принципу еквівалентності зобов’язань....................................................18
1.5 Визначення сум пенсійних виплат.................................................................20
2. Практичне завдання № 2……………………………………………………...28
2.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 2............................................................28
2.2 Результати варіаційних розрахунків пенсійних страховит виплат.............28
3. Практичне завдання № 3…………………………………………………...…31
3.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 3............................................................31
3.2 Алгоритми розрахунку показників платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості страховика..........................................................................32
3.3 Аналіз страхового ринку України у 2003 - 2006 роках................................33
3.4 Аналіз положення страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” на страховому ринку України у 2003 - 2006 роках...................................................................................................39
3.5 Фінансовий аналіз страхових компаній НАСК “ОРАНТА” та АСК “АСКА”..................................................................................................................46
4. Практичне завдання № 4………………………………………………...……52
4.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 4............................................................52
4.2 Структурний аналіз динаміки розвитку страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” та структури їх страхових портфелів.........................................................................................52
4.3 Рейтингова методика розрахунку показників фінансового стану страхової компанії..................................................................................................................53
4.4 Результати розрахунку порівняльного рейтингу фінансового стану страхових компаній „ОРАНТА” та „АСКА”......................................................59
Висновки………………………………………………………………………....62
Список використаної літератури…………………………………………..…....69
Додатки………………………………………………………………………...…72
Вихідні вимоги практичних завдань
1.1. На базі практики здійснити розподіл персоналу за віком та розрахувати для представників кожної вікової групи ефективність додаткового пенсійного забезпечення за договорами пенсійного страхування:
- сформувати вихідну інформаційну базу даних (вік страхувальника на момент укладення договору; строк страхування; кількість, величина та частота сплати страховиїх премій і страхових виплат, ставка інвестування) за наданою потенційним страхувальником інформацією. При цьому врахувати, що пенсійний вік для чоловіків – 65 років; жінок –60 років; мінімальний термін до виходу на пенсію – 10 років;
- навести графічну схему фінансових потоків за прийнятими умовами договору та розрахувати баланс фінансових зобов’язань сторін договору страхування та величину страхової премії (чи виплат).
За даними страховика :
навести графічні схеми фінансових потоків, розрахувати баланси фінансових зобов’язань сторін договору страхування та величини страхових премій ( чи виплат) за умов зміни Вами (чи страхувальником): сторку і частоти сплати страхових премій; величини інвестиційної ставки; строку і частоти виплат страхових сум;
здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів, обрати та обгрунтувати оптимальний варіант умов для страховика і страхувальника.
1.3. За даними статистичного щорічника за 2004, 2005, 2006 роки дослідити та визначити:
темпи зростання (зменшення) таких сумарних показників розвитку страхового ринку України : страхові премії та страхові виплати, рівень страхових виплат за видами страхування, сплачені статутні фонди (капітал), страхові резерви.Зробити висновки.
місце п’яти обраних студентом страхових компаній на страховому ринку України, прокоментувати частку цих страховиків у страхових преміях та страхових виплатах (у т.ч. за видами страхування), сплачених статутних фондах (капіталі), страхових резервах.Зробити висновки.
Здійснити оцінку фінансового стану обраних студентом п’яти страховиків за результатами аналізу розрахованиїх показників:
фінансової стійкості та платоспроможності (коефіцієнт автономії (незалежності); коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт використанння активів; коефіцієнт використання власних коштів; коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів; коефіцієнт маневреності власних коштів; коефіцієнт концентрації власного капіталу; показник заборгованості кредиторам);
нормативний та фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України “Про страхування”;
ліквідності (коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт швидкої(або проміжної) ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності);
проаналізуйте структуру дебіторської та кредиторської заборговності обраних п’яти страховиків.
1.4. Проаналі