Реферат "100 філософів"

Название:
100 філософів
Тип работы:
реферат
15
Скачать


Краткое сожержание материала:


Філософ
Період історії до якого відноситься філософ
Духовна або національна належність
Напрям, течія, або філософська школа
Філософські поняття, видані в науковий обіг філософом.
Лао-цзи
VI ст. до н. е.
Китай
Даосизм
Автор класичного лаоського твору Даодедзин. Центральна проблема його філософії питання "дао" - всезагальний шлях, якого дотримуються абсолютно всі явища і речі. Також до уваги взято проблему "де" - це конкретний шлях окремої речі.
Сіддхартха Гаутама
623-544 до н.е.
Індія
Буддизм
Пропагував пасивність та підкорення дійсності. Добрі справи вважала гарантією ліпшого перевтілення в наступному житті. Вчення про чотири істини: існує страждання, причина страждання, відчуття свободи і шлях до нього. Відмовився від своєї сім'ї і почав пошуки істини.
Анаксимен
588-525 до н. е.
Греція
Матеріалізм, стихійна діалектика
Все суще - від першоматерії - повітря; повітря і душа, і загальне середовище для незліченних світів всесвіту; дав наближене до істинного пояснення затемнення сонця і місяця.
Фалес
624-547 до н. е.
Греція
Наївний матеріалізм Шукав єдиний першопочаток, розглядаючи його як тілесну, чуттєво дану речовину. Згідно його вчення, першоосновою є вода. Вважав началом усіх речей конкурентно-чуттєве, безпосередньо дане. Вирішення проблем пізнання він також ґрунтував на принципі єдиного начала, яким є вода.
Кун Фу - цзи
55 1-479 до н.е.
Китай
Конфуціанство Доля людини визначається "небом" і те, що люди поділяються на "благородних" та "низьких", не може бути зміненим; оправдання панування привілейованих класів і восхвалення "небесної волі", що послужило основою для створення Дун Джуншу (2 ст. до н. е.) -конфуціанської ортодоксальної доктрини.
Анаксимандр
б10-546 до н. е.
Греція
Матеріалізм, стихійна діалектика
Ввів поняття першопочатку всього сущого - "архе" ("принцип") і вважав таким першопочатком Алейрон; вперше висловив ідею еволюції: людина - від риби; космологічна теорія — в центрі всесвіту - Земля.

Академія муніципального управління


Виконав:
Студент І курсу
Група МЗД - 2
Шакуло Михайло


Київ - 2004
Ксенофан
565-470рр. до н. е.
Греція
Школа еліатів
Єдність світу - це є Бог, а Бог - це чистий розум. У Бога немає тілесної сили, бо його сила в мудрості. Мудрість наділена надзвичайною силою, тому філософ і є Богом.
Парменід
н. 540-39 або 515 р. до н.е.
Греція
Абсолютизм
Парменід виходить із вічності і самототожносгі буття. Мислення дає нам можливість не тільки пізнати вічне й абсолютне у світі, а й злитися з ним. Парменід обґрунтовує традицію абсолютизму, яка протистоїть релятивізму Геракліта. Абсолютизм заснований на ідеї вічності і незмінності буття.
Геракліт
540-480 до н. е.
Греція
Іонійська натурфілософія
Заснував доктрину змінності речей, уважав боротьбу протилежностей, яка виявляється у виникненні загибелі всього і всіх, законом розвитку. Вперше вводить термін "логос"- загальний закон буття, основа світу. Відповідно з ним у світі нічого не повторюється, все минуще, і одноразове.
Сократ
469-399 до н. е.
Греція
Раціоналізм, ідеалізм
Ініціював дослідження антропологічної проблематики; проголошував етичний раціоналізм (ототожнював добро, щастя й доброчесність з істиною); "пізнай самого себе";
дав приклади визначення і узагальнення етичних понять; сократівська "іронія" - метод запитань, які передбачають
критичне ставлення до догматичних стверджень.
Платон
427-347 рр. до н. е.
Греція
Ідеалізм, платонізм
Його філософія - це вчення про ідеї в "теорії пізнання" .Буття розділяється на світ безсмертних ідей і смертних речей, які є результатом матеріалізації ідей. Ввів такі поняття як "метемпсихоз", "анамнези"- пригадування
попереднього життя, що є центром теорії пізнання.
Аристотель
384-322 р. до н. е.
Греція
Між ідеалізмом і матеріалізмом
Наголошував, що кожна р'ч збудована з форми (активного начала) га матерії (пасивної маси); відрізняв самостійне буття (субстанцію) від несамостійного; окреслив людину як буття розумне, істоту збудовану з тіла і душі; пізнання ділив на теоретичне і практичне, в етиці проголошував евдемонізм, сформулював теорію доброчесності; розвинув науку про державу (політику); вважається творцем логіки; розробив основи фізики, астрономії, зоології, фізіології, ембріології, ботаніки.
Зенон (Елейський)
490-430 до н. е.
Греція
Елейська школа
Ввів у вжиток діалектичну форму в філософії; парадокси 3. зводяться до доказу того, що 1) логічно неможливо мислити множинність речей, 2) допущення руху веде до протиріччя.
Піррон
4 ст. до н. е.
Греція
Скептицизм
В своїх працях Піррон не припускає можливостей достовірного знання людини про саму себе і світ, також заперечує раціональне існування та обґрунтування моральних норм. Він категорично ві