Реферат "Антропогенні дії на біологічні співтовариства"

Название:
Антропогенні дії на біологічні співтовариства
Тип работы:
реферат
Размер:
27,9 K
19
Скачать
Поняття антропогенної дії на природу. Транспорт та хімічна промисловість як джерела забруднення. Молекулярно-біологічні, мутагенні і канцерогенні дії на природу. Предмет, система, методи і принципи екологічного права, його зв'язок з іншими галузями.

Краткое сожержание материала:

Зміст1. Антропогенні дії на біологічні співтовариства
1.1. Поняття антропогенної дії на природу
1.2. Джерела хімічного забруднення
1.3. Транспорт як джерело хімічного забруднення
1.4. Хімічна промисловість як джерело забруднення
1.5. Дія хімічних речовин на довкілля
1.6. Дії на окремі особини і популяції
1.7. Молекулярно-біологічні дії
1.8. Мутагенна і канцерогенна дія
1.9. Вплив на екосистему
1.10. Утилізація відходів
2. Джерела екологічного права
2.1. Предмет, система і методи екологічного права
2.2. Джерела екологічного права
2.3. Принципи екологічного права. Його зв'язок з іншими галузями права
1. Антропогенні дії на біологічні співтовариства1.1. Поняття антропогенної дії на природуАнтропогенна дія на природу — пряма усвідомлена або непряма і неусвідомлена дія людини і результатів його діяльності, що викликає зміну природного середовища і природних ландшафтів
В даний час відомо, що дія антропогенних чинників (людини) на біосферу набула глобального характеру, масштаби і темпи цієї дії продовжують зростати. В результаті прямої і непрямої антропогенної дії багато біологічних видів зникають або їх популяції знаходяться на критичній межі чисельності, що став під загрозу можливість відтворення вигляду. Дія людини на співтовариство живих організмів набуває негативного характеру, тому живі організми не в змозі протистояти процесам антропогенної трансформації і втрачають найважливішу властивість природних співтовариств здібність до самовідновлення. У зв'язку з цим скорочується площа лісів, степів, що веде до антропогенного запустинювання.
Одне із стратегічних завдань, усвідомлених світовою спільнотою у зв'язку з проблемою екологічної кризи біосфери, — збереження біологічної різноманітності на різних рівнях її диференціації. Стратегія збереження біорізноманітності це збереження сукупності видів в їх просторовому розподілі — від типів екосистем глобального рівня до конкретних біогеоценозів на певній території. Усесвітня стратегія охорони природи ставить наступні завдання.
Підтримка головних екологічних процесів і екосистем, від яких залежить саме існування людства.
Збереження генетичної різноманітності живих організмів.
Довгострокове раціональне використання видів і екосистем при їх збереженні і відтворенні.
Проблема збереження біорізноманітності є складовою частиною проблема виживання людства в третьому тисячолітті. Для збереження біорізноманітності існують два напрями. Перший напрям - це збереження фауністичної і флористичної різноманітності. Другий напрям – це збереження екологічної різноманітності, яка включає охорона біоценозів, місць проживання, екосистем природних співтовариств на глобальному, регіональному і локальному рівнях.
Розвиток сучасної промисловості і сфери послуг, а також використання біосфери і її ресурсів, що розширюється, наводить до зростаючого втручання людини в матеріальні процеси, що протікають на планеті. Пов'язані з цим плановані і усвідомлені зміни матеріального складу (якості) довкілля направлені на поліпшення умов життя людини в технічному і соціально-економічному аспектах. У останні десятиліття в процесі розвитку технології була залишена без уваги небезпека неумисних побічних дій на людину, живу і неживу природу. Це можна, мабуть, пояснити тим, що раніше вважали, що природа володіє необмеженою здатністю компенсувати дію людини, хоча вже століття відомі безповоротні зміни довкілля, наприклад, вирубки лісів з подальшою ерозією ґрунту. Сьогодні не можна виключати непередбачені дії на легкоуразливі області екосфери в результаті активної діяльності людини.
Людина створила для себе місце існування, заповнене синтетичними речовинами. Їх дію на людину, інші організми і довкілля частенько невідомо і виявляється часто, коли вже завданий відчутного збитку або при надзвичайних обставинах, наприклад, раптом з'ясовується, що при оренні сповна нейтральна речовина або матеріал утворює отруйні з'єднання.
Нові напої, косметичні засоби, харчові продукти, ліки, предмети ужитку, щодня пропоновані рекламою, обов'язково включають хімічні компоненти, що синтезуються людиною. У книзі “Екологічні проблеми” наводяться наступні факти:
“У масових масштабах зараз виробляється близько 5 тис. речовин, а в масштабах більше 500 т / рік - близько 13 тис. речовин. Число речовин, пропонованих на ринку в помітних масштабах, з 50 тис. найменувань в 1980 р. зросло до 100 тисяч найменувань в даний час. З 1338 речовин, вироблюваних у великих масштабах в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), лише для 147 є деякі дані про їх небезпеку або безпеку (Лосєв, 1989; The Word, 1992). За даними (Медоуз, 1994), з 65 тисяч хімічних речовин, що знаходяться в комерційному звороті, менше 1% мають токсикологічні характеристики”.
Хоча для дослідження дії хімічних речовин необхідні величезні витрати: для здобуття характеристики однієї речовини потрібний 64 місяці і 575 тис. доларів, а вивчення хронічної токсичності і канцерогенності вимагає додатково 1,3 млн. доларів; робота в цій області ведеться не мала.
В даний час з цілого ряду причин залишаються невирішеними проблеми за оцінкою токсичності хімічних продуктів для людини, і більшою мірою по відношенню до довкілля. Вичерпне дослідження дій речовин може бути реалізоване лише після того, як буде отримана повна інформація про експозицію (дозі, що діє) кожної хімічної речовини.
1.2. Джерела хімічного забрудненняВ процесі св