PDF "Edward Kospath-Pawłowski - 5 Dywizja Piechoty w Dziejach Oreza Polskiego"

Название:
5 Dywizja Piechoty w Dziejach Oreza Polskiego
Тип работы:
PDF
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
252 Mb
29
Скачать
Cechą charakterystyczną opracowanie jest zaprezentowanie historii jednostek noszących tą samą numerację. Autorzy nie tworzą więc monografii jednej dywizji, lecz przedstawiają tradycje dywizji noszących nr 5 w historii WP. Znajdziemy więc w książce dzieje 5 DP w okresie Księstwa Warszawskiego, w powstaniu listopadowym, w I wojnie światowej na Ukrainie i nad Wołgą, w II RP, w II wojnie światowej w szeregach AK, PSZ na Zachodzie i w ZSRR, oraz w okresie powojennym.